Piibel.NET
Apostlite teodApostlite
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Peetrus tervendab jalutu Peetrus ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida peeti
 pärastlõunal kella kolme ajal.

Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta
 pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse
 Ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma.

Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus
 ta neilt almust.

Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning
 ütles: „Vaata meie peale!”

Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada.
Aga Peetrus ütles: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul
 on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase
 nimel - tõuse ja kõnni!”

Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta
 üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks

ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos
 nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat
 kiites.

Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas.
Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse
 saamiseks pühakoja Ilusa värava ees, ja nad olid imestunud
 ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud.

Peetruse kõne Saalomoni sammaskäigus Aga kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja
 Johannese järel käima, jooksis kogu rahvahulk nende juurde kokku
 paika, mida kutsutakse Saalomoni sammaskäiguks.

Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema: „Iisraeli
 mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid,
 otsekui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle
 mehe pannud kõndima?

Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie
 isade Jumal, on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete
 reetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli
 otsustanud tema vabaks lasta.

Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et
 teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas.

Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles
 äratanud; selle tunnistajad oleme meie.

Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on
 uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks,
 ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie
 tervise teie kõikide silma all.

Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud
 teadmatusest just nagu teie ülemadki.

Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma
 prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema Võitu peab
 kannatama.

Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud
 kustutataks,

nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta
 läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse.

Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse
 kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade
 prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.

Mooses on ju öelnud: „Issand, teie Jumal, tõstab teile
 Prohveti teie vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake
 kõiges, mida ta iial teile ütleb.

Aga iga inimene, kes seda Prohvetit ei kuula, kaotatakse
 rahva seast ära.”

Kõik prohvetid Saamuelist peale ja hiljem, niipalju kui
 nad on rääkinud, on ka neid päevi ette kuulutanud.

Teie olete prohvetite ja selle lepingu lapsed, mille Jumal
 sõlmis teie isadega, kui ta Aabrahamile ütles: „Ja sinu
 soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid.”

Jumal on esmalt teile oma sulase Jeesuse üles äratanud ja teie
 juurde läkitanud teid õnnistama, kui te igaüks pöördute oma
 tigedusest.”