Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Ennustus Egiptuse kohta Ennustus Egiptuse kohta:
 Vaata, Issand sõidab nobedal pilvel ja tuleb Egiptusesse. Siis vabisevad tema ees Egiptuse ebajumalad ja egiptlaste süda lööb araks.

Mina kihutan egiptlased egiptlaste vastu ja nad sõdivad isekeskis, sõber sõbra vastu, linn linna vastu, kuningriik kuningriigi vastu.
Egiptuse vaim satub segadusse ja ma eksitan tema nõu; siis nad küsitlevad ebajumalaid ja lausujaid, surnute vaime ja ennustajaid.
Ma annan egiptlased karmi isanda kätte ja nende üle hakkab valitsema kõvakäeline kuningas, ütleb Jumal, vägede Issand.
Veed lõpevad Niilusest, jõgi taheneb ja kuivab.
Jõed hakkavad haisema, kanalid kahanevad ja jäävad kuivaks, pilliroog ja kõrkjad närbuvad.
Kaislad Niiluse kaldal, Niiluse suudmes, ja kõik Niiluse külvimaad kuivavad, puhutakse laiali ja neid ei ole enam.
Kalamehed kurvastavad ja leinavad; kõik, kes heidavad õnge jõkke ja lasevad võrke vette, on rammetud.
Häbisse jäävad, kes lõugutavad linu, ja kudujad kahvatavad.
Ta kangrud lüüakse maha, kõigi palgatööliste meel on nukker.
Tõesti, Soani vürstid on meeletud, vaarao targad nõuandjad annavad rumalat nõu. Kuidas te võite öelda vaaraole: „Mina olen tarkade poeg, muistsete kuningate järeltulija”?
Kus su targad siis on? Las nad nüüd jutustavad sulle, kui nad teavad, mida vägede Issand on otsustanud Egiptuse kohta.
Soani vürstid on muutunud juhmiks, Noofi vürste on narritud ja Egiptuse on pannud taaruma tema enese suguharude juhid.
Issand on seganud tema sekka pöörituse vaimu ja nad panevad Egiptuse taaruma kõigis ta tegudes, otsekui joobnu, kes taarub oma okses.
Ei lähe korda Egiptuse töö, tehku seda pea või saba, võrse või vars.

  Sel päeval on egiptlased otsekui naised ning nad vabisevad ja
 värisevad vägede Issanda viibutava käe ees, mida ta viibutab nende
 kohal.

Ja Juudamaa saab Egiptusele häbistuseks; iga kord, kui temale
 seda meelde tuletatakse, väriseb ta vägede Issanda nõu ees, mida too
 on pidanud tema vastu.

Sel päeval on Egiptusemaal viis linna, kes räägivad kaanani
 keelt ja annavad vande vägede Issandale; ühte hüütakse Päikeselinnaks.

Sel päeval on Issanda altar keset Egiptusemaad ja selle piiri
 ääres on Issanda sammas,

märgiks ja tunnistuseks vägede Issandale Egiptusemaal. Kui nad
 rõhujate pärast kisendavad Issanda poole, siis läkitab tema neile
 päästja, kes nende eest võitleb ja nad vabastab.

Ja Issand ilmutab ennast egiptlastele ja egiptlased õpivad sel
 päeval Issandat tundma ja teenivad teda tapa- ja roaohvritega, ja nad
 annavad Issandale tõotusi ning viivad need täide.

Ja Issand lööb egiptlasi, lööb ja ravib; nad pöörduvad siis
 Issanda poole ja tema kuuleb nende palveid ning teeb nad terveks.

Sel päeval on maantee Egiptusest Assurisse: assüürlased tulevad
 Egiptusesse ja egiptlased Assurisse, ja egiptlased peavad
 jumalateenistust koos assüürlastega.

Sel päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja Assuri kõrval,
 õnnistus on keset maad,

mida vägede Issand õnnistab, öeldes: „Õnnistatud olgu Egiptus,
 mu rahvas, Assur, mu kätetöö, ja Iisrael, mu pärisosa!”