Piibel.NET
Otsing Ps 119:121-128; 1Kn 5:9-14; Ef 6:10-18
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 5 Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja mõistust ja taipamisvõimet - nagu liiva mere ääres,
nõnda et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus.
Ta oli targem kõigist inimestest, targem kui esrahlane Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholi pojad; ja ta oli kuulus kõigi rahvaste keskel ümberkaudu.
Ta kõneles kolm tuhat õpetussõna ja ta laule oli tuhat viis.
Ta kõneles puudest, Liibanoni seedritest müüril kasvava iisopini; ja ta kõneles loomadest ja lindudest, roomajatest ja kaladest.
Saalomoni tarkust tuldi kuulama kõigist rahvaist ja kõigi maa kuningate hulgast, kes olid kuulnud tema tarkusest.
Psalm 119 Ma olen toiminud seadust ja õigust mööda, ära jäta mind mu rõhujate kätte!
Kosta oma sulase eest tema heaks, ärgu rõhugu mind ülbed!
Mu silmad on lõppenud ootamast su abi ja su õiguse tõotust.
Tee oma sulasega oma heldust mööda ja õpeta mulle oma määrusi!
Mina olen su sulane; anna mulle arusaamist, et ma tunnetaksin su tunnistusi!
Aeg on Issandal tegutseda; on ju tehtud tühjaks su Seadus.
Seepärast ma armastan su käske enam kui kulda ja selgemat kulda;
seepärast ma pean kõiki su korraldusi täiesti õigeks, ma vihkan iga valeteed.
Efesose 6 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!
Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.
Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü
ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust!
Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest