Piibel.NET
Pauluse kiri efeslasteleEfesose
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Kodukorrast Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige!
„Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega,
„et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!”
Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage
 neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!

Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele
 kartuse ja värinaga siiras südames,

mitte silmapetteks otsekui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu
 Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist,

teenides heal meelel otsekui Issandat ja mitte nagu inimesi,
teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest
 tasu Issanda käest, olgu ta ori või vaba.

Ja teie, isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha
 ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas ning tema
 juures ei ole mingit erapoolikust.

Vaimulikust varustusest Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
 salanõude vastu!

Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
 meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
 maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te
 suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik
 teinud.

Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu
 seljas õiguse soomusrüü

ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit
 rahust!

Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada
 kõik kurja põlevad nooled!

Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
 valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu,
 julgelt teada anda evangeeliumi saladust,

mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades
 hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean.

Lõppsõna Et teiegi saaksite teada, kuidas mu käsi käib ja mida ma teen,
 siis jutustab seda teile Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas.

Ma saadan tema teie juurde just sellepärast, et te saaksite
 teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta julgustaks teie südameid.

Rahu vendadele ja armastust koos usuga Jumalalt Isalt ja
 Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Arm olgu nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust
 Kristust kadumatuses!