Piibel.NET
Otsing Ps 113; 1Ms 25:19-28; Kl 1:15-20
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 25 Ja need olid Iisaki, Aabrahami poja järeltulijad: Aabrahamile sündis Iisak.
Ja Iisak oli neljakümneaastane, kui ta võttis enesele naiseks Rebeka, süürlase Betueli tütre Mesopotaamiast, süürlase Laabani õe.
Ja Iisak palus Issandat oma naise pärast, sest see oli viljatu; ja Issand kuulis ta palvet ja ta naine Rebeka jäi lapseootele.
Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta: „Mispärast on see minuga nõnda?” Ja ta läks Issandalt küsima.
Ja Issand vastas temale: „Su ihus on kaks rahvast, kaks erinevat hõimu saab su üsast alguse: üks rahvas on vägevam teisest - vanem orjab nooremat.”
Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis olid ta ihus kaksikud.
See, kes sündis esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune kuub; ja temale pandi nimeks Eesav + Nimi Eesav tähendab 'karvane' ja tema hilisema elukoha Seiri nimigi viitab 'karvasele'. Teda kutsutakse ka Edomiks ehk 'punaseks' või 'pruuniks'.  .
Seejärel sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast; ja temale pandi nimeks Jaakob + Nimi Jaakob meenutab nii heebrea sõna ageb 'kand' kui ka sõna agab 'ta petab' (vt 27:36).  . Iisak oli kuuskümmend aastat vana, kui nad sündisid.
Ja poisid kasvasid suureks. Eesavist sai osav kütt, väljal uitaja, aga Jaakob oli vagane mees, kes elas telkides.
Ja Iisak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suupärane; aga Rebeka armastas Jaakobit.
Psalm 113 Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime!
Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!
Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi!
Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste.
Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub,
kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,
kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa,
pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale,
kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana? Halleluuja!
Kolossa 1 Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu,
sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas
ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks.
Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada
ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.