Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Aabrahami järeltulijad teisest abielust Ja Aabraham võttis taas naise, nimega Ketuura.
Ja see tõi temale ilmale Simrani, Joksani, Medani, Midjani, Jisbaki ja Suuahi.
Ja Joksanile sündisid Seeba ja Dedan; ja Dedani järeltulijad olid assüürlased, letuuslased ja leumlased.
Ja Midjani pojad olid Eefa, Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa. Need kõik olid Ketuura järeltulijad.
Ja Aabraham andis kõik, mis tal oli, Iisakile.
Aga liignaiste poegadele, kes Aabrahamil olid, andis Aabraham ande ja saatis nad veel oma eluajal oma poja Iisaki juurest ära hommiku poole, Hommikumaale.
Aabrahami surm Ja Aabrahami eluea aastaid, mis ta elas, oli sada seitsekümmend viis aastat.
Ja Aabraham heitis hinge ning suri heas vanuses, vana ning elatanud, ja ta koristati oma rahva juurde.
Ja ta pojad Iisak ja Ismael matsid tema Makpela koopasse, hett Sohari poja Efroni väljal, mis on Mamre kohal,
väljale, mille Aabraham hettidelt oli ostnud, maeti Aabraham ja tema naine Saara.
Ja pärast Aabrahami surma õnnistas Jumal ta poega Iisakit. Ja Iisak elas Lahhai-Roi kaevu juures.
Ismaeli järeltulijad Ja need olid Ismaeli, Aabrahami poja järeltulijad, keda egiptlanna Haagar, Saara teenija, Aabrahamile ilmale tõi.
Ismaeli poegade nimed, nimetatud nende sündimise järjekorras, olid need: Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mibsam,
Misma, Duuma, Massa,
Hadad, Teema, Jetuur, Naafis ja Keedma.
Need olid Ismaeli pojad ja need olid nende nimed vastavalt nende asulatele ja leeridele: nende suguharude kaksteist vürsti.
Ja need olid Ismaeli eluaastad: sada kolmkümmend seitse aastat; siis ta heitis hinge ja suri, ja ta koristati oma rahva juurde.
Ja nad asusid Havilast kuni vastu Egiptust oleva Suurini Assuri suunas, tungides kallale kõigile oma vendadele.
Eesavi ja Jaakobi sünd Ja need olid Iisaki, Aabrahami poja järeltulijad: Aabrahamile sündis Iisak.
Ja Iisak oli neljakümneaastane, kui ta võttis enesele naiseks Rebeka, süürlase Betueli tütre Mesopotaamiast, süürlase Laabani õe.
Ja Iisak palus Issandat oma naise pärast, sest see oli viljatu; ja Issand kuulis ta palvet ja ta naine Rebeka jäi lapseootele.
Aga kui lapsed ta ihus tõuklesid, ütles ta: „Mispärast on see minuga nõnda?” Ja ta läks Issandalt küsima.
Ja Issand vastas temale:
 „Su ihus on kaks rahvast, kaks erinevat hõimu saab su üsast alguse: üks rahvas on vägevam teisest - vanem orjab nooremat.”


  Ja kui tema sünnitamise aeg saabus, vaata, siis olid ta ihus kaksikud.
See, kes sündis esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune kuub; ja temale pandi nimeks Eesav + Nimi Eesav tähendab 'karvane' ja tema hilisema elukoha Seiri nimigi viitab 'karvasele'. Teda kutsutakse ka Edomiks ehk 'punaseks' või 'pruuniks'.  .
Seejärel sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast; ja temale pandi nimeks Jaakob + Nimi Jaakob meenutab nii heebrea sõna ageb 'kand' kui ka sõna agab 'ta petab' (vt 27:36).  . Iisak oli kuuskümmend aastat vana, kui nad sündisid.
Eesav müüb oma esmasünniõiguse Ja poisid kasvasid suureks. Eesavist sai osav kütt, väljal uitaja, aga Jaakob oli vagane mees, kes elas telkides.
Ja Iisak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suupärane; aga Rebeka armastas Jaakobit.
Kord keetis Jaakob leent, Eesav aga tuli väljalt ning oli väsinud.
Ja Eesav ütles Jaakobile: „Anna mulle ometi süüa seda punast, seda punast leent, sest ma olen väsinud!” Sellepärast hakati teda kutsuma Edomiks + Vt 25:25 seletust. .
Aga Jaakob ütles: „Enne müü mulle oma esmasünniõigus!”
Ja Eesav vastas: „Vaata, mina ju suren niikuinii, milleks mulle siis veel esmasünniõigus!”
Siis ütles Jaakob: „Vannu mulle enne!” Ja ta vandus temale ning müüs oma esmasünniõiguse Jaakobile.
Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätseleent; ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünniõigusest.