Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Nasiiriseadus Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui mees või naine tõotab
 erilise nasiiritõotuse, et Issandale pühenduda,

siis ta peab hoiduma veinist ja vägijoogist; ta ei tohi juua
 veini- ega vägijoogi äädikat; ta ärgu joogu ka mitte mingisugust
 viinamarjamahla ja ärgu söögu värskeid või kuivatatud viinamarju!

Kõigil oma nasiiripõlve päevil ei tohi ta midagi süüa, mida
 toodetakse viinapuust, isegi mitte kivikesi ega kesti.

Kõigil tema tõotatud nasiiripõlve päevil ei tohi habemenuga ta
 peast üle käia; seni kui aeg täis saab, milleks ta ennast Issandale
 on pühendanud, on ta püha: ta peab laskma juuksed peas pikaks kasvada.

Kõigil oma Issandale pühenduse päevil ei tohi ta minna surnukeha
 juurde.

Ta ei tohi ennast roojastada oma isa ja ema, venna ja õe pärast,
 kui need surevad, sest ta pea peal on pühitsus Jumalale.

Kõigil oma nasiiripõlve päevil on ta Issandale pühitsetud!
Ja kui keegi tema juures väga äkitselt sureb ja ta nõnda
 roojastab oma nasiiripea, siis ta peab puhastuspäeval oma pea paljaks
 ajama; ta ajagu see paljaks seitsmendal päeval!

Ja kaheksandal päeval viigu ta kaks turteltuvi või kaks muud
 tuvi preestrile kogudusetelgi ukse juurde!

Ja preester valmistagu üks patuohvriks ja teine põletusohvriks
 ning toimetagu temale lepitust, sellepärast et ta surnu tõttu pattu
 tegi; selsamal päeval ta pühitsegu oma pead,

eraldagu taas Issandale oma nasiiripõlve päevad ja viigu aastane
 oinastall süüohvriks! Endised päevad aga langevad ära, sest ta
 nasiiripõli rüvetus.

Ja niisugune on nasiiriseadus: päeval, mil tema nasiiriaeg
 täitub, viidagu ta kogudusetelgi ukse juurde,

ja ta toogu oma ohvriannina Issandale üks veatu aastane
 oinastall põletusohvriks ja üks veatu aastane utetall patuohvriks ja
 üks veatu jäär tänuohvriks;

ja korv hapnemata leiba, peenest jahust õliga segatud kooke ja
 õliga võitud hapnemata koogikesi; ja nende juurde kuuluv roaohver
 ning joogiohvrid!

Ja preester viigu need Issanda ette ning toimetagu tema patu- ja
 põletusohver;

jäär aga ohverdagu ta Issandale tänuohvriks koos korvitäie
 hapnemata leibadega; preester ohverdagu ka tema roa- ja joogiohver!

Siis nasiir pügagu oma nasiiripõlve pea paljaks kogudusetelgi
 ees ja võtku oma nasiiripea juuksed ning pangu tänuohvri all olevasse
 tulle!

Ja preester võtku keedetud jäärasaps, üks hapnemata kook korvist
 ja üks hapnemata koogike ning pangu nasiiri kätele, pärast seda kui
 see oma nasiirijuuksed on püganud.

Ja preester kõigutagu neid Issanda ees kõigutusohvrina; see olgu
 preestrile pühitsetud koos kõigutusrinna ja tõstesapsuga; pärast seda
 võib nasiir veini juua.

See on seadus nasiiri kohta, kes tõotab oma ohvrianni Issandale
 nasiiripõlve pärast lisaks sellele, mis ta jõud muidu lubab.
 Vastavalt tõotusele, mis ta tõotab, peab ta toimima oma
 nasiiriseaduse järgi.”

Õnnistussõnad Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli
 lapsi, öelge neile nõnda:

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!
Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!
Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!
Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan
 neid!”