Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
31Kogudusetelgi ja teenistusriistade meistrid seatakse ametisse Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Vaata, ma olen nimepidi kutsunud Betsaleeli, Huuri poja Uuri
 poja Juuda suguharust.

Ma olen tema täitnud Jumala Vaimuga, tarkuse, mõistuse ja
 teadmistega ning igasugu tööoskusega,

et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest,
uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugu tööd.
Ja mina, vaata, olen andnud temale abiks Oholiabi, Ahisamaki poja
 Daani suguharust. Ja ma olen andnud kõigi arukate südamesse oskuse
 teha kõike, mida ma sind olen käskinud:

kogudusetelgi, tunnistuslaeka ja lepituskaane, mis on selle peal,
 ja kõik telgi riistad,

laua ja selle riistad, puhtast kullast lambijala ja kõik selle
 riistad, suitsutusaltari,

põletusohvri altari ja kõik selle riistad, pesemisnõu ja selle jala,
kootud riided, preester Aaroni pühad riided ja ta poegade
 preestriameti riided,

võideõli ja healõhnalised suitsutusrohud pühamu jaoks. Nad tehku
 kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud!”

Hingamispäev tähiseks Issanda ja Iisraeli laste vahel Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Ja sina räägi Iisraeli lastega ning ütle: Te peate kindlasti
 pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel,
 teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb.

Pidage siis hingamispäeva, sest see on teile püha; kes seda
 rikub, seda karistatagu surmaga; sest kes siis iganes tööd teeb,
 selle hing kaotatagu oma rahva seast!

Kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmendal päeval on täielik
 hingamispäev, Issanda püha; kes iganes hingamispäeval tööd teeb, seda
 karistatagu surmaga!

Ja Iisraeli lapsed pidagu hingamispäeva nõnda, et nad teeksid
 hingamispäeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele!

Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest
 kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta
 hingas ja puhkas.”

Ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Moosesega Siinai mäel, siis ta
 andis temale kaks tunnistuslauda, kivilauda, mille peale oli Jumala
 sõrmega kirjutatud.