Piibel.NET
Otsing 2Kr 8:16-9:5; Lk 3:23-4:12
(42 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 3 Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,
see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai, see oli Joosepi,
see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Naggai,
see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda,
see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri,
see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri,
see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi,
see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eljakimi,
see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani, see oli Taaveti,
see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni,
see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda,
see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli Terahi, see oli Naahori,
see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi, see oli Selahi,
see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Lemeki,
see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani,
see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.
Luuka 4 Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti Vaimu läbi kõrbe,
kus ta oli nelikümmend päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg.
Aga kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks!”
Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast.”
Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike.
Ja kurat ütles talle: „Ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan.
Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt.”
Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat, ja teeni ainult teda!”
Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast siit alla,