Piibel.NET
Otsing 1Kn 3,5.9;Mt 4,8–10;2Ts 2,13–17; 1Mak 2,15–28
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 3 Gibeonis ilmutas Issand ennast Saalomonile öösel unes; ja Jumal ütles: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!”
Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale?”
Matteuse 4 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.”
Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”
2. Tessaloonika 2 Meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest, Issandale armsad vennad, et Jumal on teid valinud uudseviljana päästeks Vaimu pühitsuse läbi ja tõe usu varal.
Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks.
Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu.
Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse,
julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!
1. Makkabite 2 Kuninga saadikud, kes pidid sundima usust taganemisele, tulid Moodeini linna, et seal hakataks ohverdama.
Ja paljud Iisraelist ühinesid nendega. Aga ka Mattatias ja tema pojad olid kokku tulnud.
Ja kuninga saadikud hakkasid rääkima ning ütlesid Mattatiasele: „Sina oled juht, austatud ja suur selles linnas ja sul on toetus poegade ja vendade poolt.
Astu nüüd esimesena ette ja tee kuninga käsu järgi, nõnda nagu on teinud kõik rahvad ja Juuda mehed ning need, kes Jeruusalemma on alles jäänud. Siis saate sina ja sinu pojad kuninga sõpradeks ja sind ning sinu poegi austatakse hõbeda ja kullaga ning paljude kingitustega.”
Mattatias aga vastas ja ütles valju häälega: „Isegi kui kõik rahvad kuninga valitsuse all oleval alal teda kuulda võtavad, nõnda et igaüks loobub oma vanemate jumalateenistusest ja alistub tema käskudele,
siis mina ja minu pojad ja minu vennad tahame käia oma vanemate lepingu kohaselt.
Hoitagu meid loobumast Seadusest ja korraldustest!
Meie ei võta seda kuninga sõna kuulda, et me oma jumalateenistusest kalduksime kõrvale, paremale või vasakule.”
Kui ta need sõnad oli ütelnud, siis astus ette üks Juuda mees kõigi nähes ja hakkas ohverdama Moodeini altaril kuninga käsu kohaselt.
Kui Mattatias seda nägi, siis ta vihastas ja tema sisemus kees. Õigusega tõusis temas viha. Ta jooksis ning tappis mehe altari juures.
Ka kuningamehe, kes sundis ohverdama, tappis ta selsamal viivul. Ja ta lõhkus altari.
Ta vihastas Seaduse kaitseks, tehes nagu Piinehas oli teinud Simriga, Salu pojaga.
Ja Mattatias hüüdis linnas valju häälega, üteldes: „Igaüks, kes tahab kindlaks jääda Seadusele ja lepingule, tulgu minu järel!”
Tema ja ta pojad põgenesid siis mägedesse ning jätsid linna maha kõik, mis neil oli.