Piibel.NET
Pauluse teine kiri tessalooniklastele2. Tessaloonika
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Lõpuaja märkidest Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse
 tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde,

et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega
 heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks
 meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes.

Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui
 on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene,
 hukatuse poeg,

kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse
 jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse,
 lastes end paista Jumalana.

Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie
 juures olin?

Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles
 omal ajal.

Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära
 kaduma see, kes teda seni takistab.

Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu
 hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.

Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste
 vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega

ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast
 et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.

Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad
 hakkaksid uskuma valet,

ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid
 kellele on meeldinud ülekohus.

Julgustus seista kindlalt Meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest, Issandale
 armsad vennad, et Jumal on teid valinud uudseviljana päästeks Vaimu
 pühitsuse läbi ja tõe usu varal.

Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meie
 Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks.

Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest
 pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu.

Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid
 on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse,

julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja
 sõnas!