Piibel.NET
Otsing 1Kn 12:26-32,13:33-34; Ps 106:6-7ab,19-20,21-22; Mk 8:1-10
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 12 Ja Jerobeam mõtles oma südames: „Nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole.
Kui see rahvas läheb ohverdama tapaohvreid Issanda kojas Jeruusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende isanda, Juuda kuninga Rehabeami poole ja nad tapavad minu ning pöörduvad Juuda kuninga Rehabeami poole.”
Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis kaks kuldvasikat ning ütles rahvale: „Saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust! Vaata, Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptusemaalt.”
Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Daani.
Sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Daanini.
Ja Jerobeam ehitas ohvriküngastele kodasid ning seadis preestreid igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid.
Ja ta seadis kaheksanda kuu viieteistkümnendale päevale samasuguse püha, nagu oli Juudamaal, ja läks ise üles altarile; nõnda tegi ta Peetelis, et ohverdada vasikaile, mis ta oli teinud. Ja ta seadis Peetelis preestrid ohvriküngaste tarvis, mis ta oli teinud.
1. Kuningate 13 Pärast seda lugu ei pöördunud Jerobeam ometi mitte oma kurjalt teelt, vaid seadis jälle ohvriküngaste preestreid igasugu rahvast; kes aga soovis, selle käe ta täitis ja see sai ohvrikünka preestriks.
Ja see asi sai patuks Jerobeami soole, põhjuseks seda hukata ja maa pealt hävitada.
Psalm 106 Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad.
Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, Kõrkjamere ääres.
Nad tegid vasika Hoorebi mäe ääres ning kummardasid valatud kuju.
Nad vahetasid oma Aulise rohtu sööva härja kuju vastu.
Nad unustasid Jumala, oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses,
imetegusid Haami maal, kardetavaid tegusid Kõrkjamere ääres.
Markuse 8 Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile:
„Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa.
Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt.”
Ja ta jüngrid vastasid talle: „Kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta?”
Ja ta küsis neilt: „Mitu leiba teil on?” Nemad ütlesid: „Seitse.”
Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need, ja nad viisid leiva rahvale.
Ja neil olid mõned kalakesed, ja tema, õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale.
Ja nad sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati seitse korvitäit.
Inimesi oli aga umbes neli tuhat. Ja Jeesus laskis neil minna.
Ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks Dalmanuuta aladele.