Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Jeesus söödab nelja tuhandet meest Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei
 olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles
 neile:

„Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu
 juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa.

Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel,
 sest mõned neist on tulnud kaugelt.”

Ja ta jüngrid vastasid talle: „Kuidas võib keegi siin
 kõrbes nende kõhud täis sööta?”

Ja ta küsis neilt: „Mitu leiba teil on?” Nemad
 ütlesid: „Seitse.”

Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need
 seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad
 jagaksid need, ja nad viisid leiva rahvale.

Ja neil olid mõned kalakesed, ja tema, õnnistades neid,
 käskis ka need viia rahvale.

Ja nad sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi
 korjati seitse korvitäit.

Inimesi oli aga umbes neli tuhat. Ja Jeesus laskis neil
 minna.

Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast Ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks
 Dalmanuuta aladele.

Ja variserid tulid välja ja hakkasid kiusates teda
 küsitlema, nõudes temalt tunnustähte taevast.

Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimus ja ütles: „Miks
 see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti, ma ütlen teile,
 sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte!”

Jeesus hoiatab variseride haputaigna eest Ja jättes nad sinnapaika, astus Jeesus taas paati ning
 siirdus vastaskaldale.

Nad olid unustanud kaasa võtta leiba, neil polnud
 paadis kaasas midagi peale ühe leiva.

Ja Jeesus kinnitas neile: „Vaadake ette, hoiduge
 variseride haputaignast ja Heroodese haputaignast!”

Ja nemad arutasid omavahel: „See ongi see, et meil ei
 ole leiba!”

Seda märgates ütles Jeesus neile: „Mis te arutate, et
 teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru?
 Kas teie süda on ikka veel kõva?


  Silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule.
 Ja kas teil ei ole meeles,

kui ma viis leiba murdsin viiele tuhandele, mitu korvitäit
 palakesi te korjasite?” Nad ütlesid talle: „Kaksteist.”

„Kui seitse leiba oli neljale tuhandele, mitu korvitäit
 palakesi te siis korjasite?” Ja nad ütlesid: „Seitse.”

Ja Jeesus ütles neile: „Kas te ikka veel ei saa aru?”
Jeesus tervendab pimeda Betsaidas Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime
 ja paluti, et Jeesus teda puudutaks.

Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja
 ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt:
 „Kas sa näed midagi?”

Pime vaatas üles ja ütles: „Ma näen inimesi, sest ma märkan
 neid nagu puid kõndimas.”

Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai
 täiesti terveks ja nägi kõike selgesti.

Ja Jeesus saatis ta koju, öeldes: „Ära mine külasse!”
Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse Kaisarea
 küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad
 inimesed minu olevat?”

Aga nemad ütlesid talle: „Ristija Johannese, ja teised
 Eelija, teised aga ühe prohveteist.”

Ja tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu
 olevat?” Peetrus kostis: „Sina oled Messias!”

Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks.
Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et Inimese Poeg peab palju
 kannatama ning hüljatama vanemate ja
 ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme
 päeva pärast üles tõusma.

Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta
 kõrvale ning hakkas teda noomima.

Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles
 Peetrust: „Tagane, vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala,
 vaid inimese viisil!”

Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese
 juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta
 salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle,

sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes
 iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab
 selle.

Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve
 maailma, aga teeks kahju oma hingele?

Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks?
Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle
 abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka Inimese
 Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega.”