Piibel.NET
Otsing 1Aj 29,14;Mt 10,8;Mt 6,16–21; Tt 3,8–15
(16 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 29 Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud!
Matteuse 6 Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu,
et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
Matteuse 10 Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, muidu andke!
Tiituse 3 See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik.
Aga rumalatest vaidlemistest ja arutlustest sugupuude üle ning riiust ja seadusetülidest hoidu kaugele, sest need on kasutud ja tühised.
Eksiõpetusega inimesest pöördu pärast ühe- või kahekordset noomimist ära,
teades, et niisugune on pöörane ja teeb pattu ning on ise enese hukka mõistnud.
Kui ma Artemase või Tühhikose sinu juurde saadan, siis tõtta minu juurde Nikopolisesse, sest ma olen otsustanud seal talve veeta.
Seadusetundja Zeenas ja Apollos läkita teele hoolsalt varustatuna, et neil midagi ei puuduks.
Õppigu meiegi omad tegema häid tegusid seal, kus neid tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata.
Sind tervitavad kõik, kes on minuga. Tervita neid, kes meid armastavad usus! Arm olgu teie kõikidega!