Piibel.NET
Pauluse kiri TiituseleTiituse
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Kristlaste kohustustest maailmas Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja
 võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole,

kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi
 inimeste vastu igapidi tasadust.

Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates
 mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime
 vihaalused ja vihkasime üksteist.


  Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus,
siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.

  See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt
 rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad
 tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik.

Aga rumalatest vaidlemistest ja arutlustest sugupuude üle ning
 riiust ja
 seadusetülidest hoidu kaugele, sest need on kasutud ja tühised.

Eksiõpetusega inimesest pöördu pärast ühe- või kahekordset
 noomimist ära,

teades, et niisugune on pöörane ja teeb pattu ning on ise enese
 hukka mõistnud.

Lõputervitus Kui ma Artemase või Tühhikose sinu juurde saadan, siis tõtta minu
 juurde Nikopolisesse, sest ma olen otsustanud seal talve veeta.

Seadusetundja Zeenas ja Apollos läkita teele hoolsalt
 varustatuna, et neil midagi ei puuduks.

Õppigu meiegi omad tegema häid tegusid seal, kus neid
 tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata.

Sind tervitavad kõik, kes on minuga. Tervita neid, kes meid
 armastavad usus! Arm olgu teie kõikidega!