Piibel.NET
Otsing Õp 30,8;1Tm 6,7–8;Gl 5,1–6; 1Tm 3,1–13
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Õpetussõnad 30 pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind aga vajaliku leivaga,
Galaatia 5 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!
Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu.
Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata, et tema kohus on täita kogu Seadust.
Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud.
Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.
Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.
1. Timoteose 3 See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast tööd.
Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama,
kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta,
kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.
Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest?
Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat.
Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.
Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,
vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.
Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud.
Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained, ustavad kõigis asjus.
Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad.
Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.
1. Timoteose 6 Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia.
Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll.