Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid
 astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama.

Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile: „Eks te näe seda
 kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi
 peale, mida maha ei kistaks!”

Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta
 juurde ja küsisid omavahel olles: „Ütle meile, millal see
 kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu
 tunnustäht?”

Ja Jeesus vastas neile: „Vaadake, et keegi teid ei
 eksitaks!

Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen
 Kristus!” ja eksitavad paljusid.

Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis
 vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid
 veel ei ole lõpp käes.

Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi
 vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.

See kõik on aga sünnitusvalude algus.
Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate
 kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast.

Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja
 vihkavad üksteist.

Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.
Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.
Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.
Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
 ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.

Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist,
 millest prohvet Taaniel on rääkinud - lugeja mõtelgu sellele!
 -,

siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma,
ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad
 neil päevil!

Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega
 hingamispäeval.

Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud
 maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.

Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei
 pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.

Jeesus õhutab valvama Kui siis keegi teile ütleb: „Ennäe, Kristus on siin!” või
 „Ennäe, seal!”, ärge uskuge,

sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad
 suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.

Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud.
Kui teile siis öeldakse: „Ennäe, ta on kõrbes!”, ärge siis
 minge välja; „Ennäe, ta on kambrites!”, ärge siis uskuge!

Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on
 Inimese Poja tulemine.

Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.
Aga kohe peale nende päevade ahistust
 pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.


  Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja
 siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega
 tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.

Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need
 koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest
 teise ääreni.

Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad
 noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on
 lähedal.

Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et
 tema on lähedal, ukse taga!

Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni
 kõik see on sündinud.

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega
 Poeg, vaid Isa üksi.

Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese
 Poja tulemine.

Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust -
 sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil
 Noa läks laeva,

ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis
 kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.

Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse
 maha;

kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse
 vastu ja teine jäetakse maha.

Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand
 tuleb!

Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel
 öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega
 lubaks oma majja sisse murda.

Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb
 tunnil, mil te ei arvagi!

Tähendamissõna arukast ja arutust sulasest Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on
 seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma?

Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda
 tegevat.

Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle.
Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: „Mu
 isand viibib,”

ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos
 purjutajatega,

siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja
 tunnil, mida ta ei tea,

ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha
 silmakirjatsejatega; seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.