Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Uus elu Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast
 tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks;
 see olgu teie mõistlik jumalateenistus.

Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele
 uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine,
 mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma
 igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt
 selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks
 sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.

Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil
 liikmeil ei ole sama tegevus,

nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult
 aga üksteise liikmed.

Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid
 armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu
 mööda;

olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja,
 siis toimigu ta õpetajaametis;

olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes
 teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas;
 kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.

Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse!
Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses
 austuses jõudke üksteisest ette!

Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad
 palves!

Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla
 külalislahked!

Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!
Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!
Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid
 laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!

Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on
 hea kõigi inimeste silmis!

Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi
 inimestega!

Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest
 on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” - nii
 ütleb Issand.

Veel enam: „Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on
 janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi
 tema pea peale!”

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
 heaga!