Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Tähendamissõna kavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamisest Aga Jeesus ütles ka jüngritele: „Oli üks rikas inimene, kellel
 oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks
 see tema vara.

Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle: „Mis see on, mis
 ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam
 valitseda!”

Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: „Mis ma pean tegema, kui isand
 võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen.

Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma
 kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast!”

Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda
 võlglased. Esimesele ta ütles: „Kui palju sa võlgned mu isandale?”

See ütles: „Sada vaati õli.” Tema aga ütles talle: „Võta oma
 võlatäht, istu ja kirjuta kähku viiskümmend!”

Seejärel ta küsis teiselt: „Aga kui palju sina võlgned?” See
 ütles: „Sada tündrit nisu.” Sellele ütles valitseja: „Võta oma võlatäht
 ja kirjuta kaheksakümmend!”

Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud
 arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad
 kui valguse lapsed.

Minagi ütlen teile: Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et
 kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.

Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on
 ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.

Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib
 teie kätte usaldada tõelist?

Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile
 kätte teie oma?

Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta
 vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist.
 Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!”

Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned, ja nad
 irvitasid Jeesuse üle.

Ja ta ütles neile: „Teie olete need, kes end õigena näitavad
 inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on
 kõrge, see on Jumala ees jäledus.

Moosese Seadus ja Prohvetid ulatuvad Johanneseni.
 Sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja
 igaüks tungib väevõimul sinna sisse.

Aga hõlpsamini kaovad taevas ja maa kui üksainus kriipsuke
 Seadusest.

Igaüks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu,
 ja kes võtab minemaaetud naise, rikub abielu.

Tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja
 peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti.

Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid,
ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt
 kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid.

Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami
 sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha.

Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami
 kaugelt ja Laatsarust tema süles.

Ja ta hüüdis: „Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada
 Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt,
 sest ma tunnen suurt valu selles leegis!”

Aga Aabraham ütles: „Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea
 põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd
 lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu.

Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et
 need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt
 meie juurde.”

Aga tema ütles: „Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid
 Laatsaruse mu isakotta,

sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei
 satuks siia piinapaika!”

Kuid Aabraham ütles: „Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad
 neid!”

Ent tema ütles: „Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegi
 surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt!”

Aabraham aga ütles talle: „Kui nad ei kuula Moosest ja
 Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles
 tõuseks!””