Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Jeesus tervendab vesitõbise hingamispäeval Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema
 kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda.

Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene.
Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja
 variseridele: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi?”

Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas
 Jeesus tema ja laskis tal minna.

Ja nendele ta ütles: „Kes on teie seast, kelle poeg või härg
 kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval?”

Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata.
Tähendamissõna alandlikkusest ja külalislahkusest Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud, tähendamissõna,
 märgates, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti:

„Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige
 aulisemale kohale, sest võib-olla on keegi kutsutu sinust
 auväärsem,

ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle: Anna
 koht temale! ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika;

vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika,
 et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud, ja sulle ütleb: Sõber,
 tule siia lähemale! siis on sul au nende kõikide silmis, kes
 sinuga ühes lauas istuvad.

Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast
 ise alandab, seda ülendatakse.”

Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ütles Jeesus: „Kui sa teed
 lõuna- või õhtusöömaaja, siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi ega
 oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks
 enda poole ja sellest tuleks sulle tasu,

vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid,
 jalutuid, pimedaid,

siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda,
 vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel.”

Tähendamissõna suurest pidusöögist Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta
 Jeesusele: „Õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis!”

Aga Jeesus ütles talle: „Üks inimene tegi suure pidusöögi ja
 kutsus paljusid.

Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema:
 Tulge, sest kõik on juba valmis!

Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene
 ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda
 vaatama, ma palun sind, vabanda mind!

Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid
 proovima, ma palun sind, vabanda mind!

Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma
 ei saa tulla.

Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis
 kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja
 linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja
 pimedaid ja jalutuid!

Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga
 veel on ruumi.

Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde
 ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!

Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu
 pidusööki maitsta!”

Tähendamissõnad torni ehitamisest ja sõja alustamisest Aga koos Jeesusega käis palju rahvast. Ja ta ütles nende poole pöördudes:
„Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja
 naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see
 ei saa olla minu jünger.

Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu
 jünger.

Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha
 ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks?

Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada,
 hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama:

See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!
Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu,
 eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema kümne
 tuhandega selle vastu, kes tuleb tema peale kahekümne tuhandega?

Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine
 on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks?

Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal
 endal on, ei saa olla minu jünger.

Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb tuimaks, millega
 seda siis maitsestada?

Ei see kõlba mulda ega sõnnikusse, see visatakse minema. Kel
 kõrvad on kuulda, kuulgu!”