Piibel.NET
Jaakobuse kiriJaakobuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Hoiatusi enesekindlatele Kuulge nüüd, rikkad, nutke ja ulguge oma tulevaste hädade pärast!
Teie rikkus on pehkinud ja teie rõivad koitanud,
teie kuld ja hõbe on roostes ning nende rooste saab tunnistuseks
 teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara
 viimseil päevil.

Vaata, tööliste palk, mille te olete jätnud oma põldudel
 lõikajatele maksmata, kisendab, ja viljakoristajate karjed on tunginud vägede
 Issanda kõrvu.

Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud end tapapäeval,
te olete hukka mõistnud õige ja ta mõrvanud. Tema ju ei hakka teile vastu.
Kannatlikkusest Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata,
 põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase
 ja hilise vihma.

Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest
 Issanda tulemine on lähedal!

Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks
 kohut! Vaata, kohtunik seisab ukse ees!

Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud Issanda nimel,
 kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks.

Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iiobi
 kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on
 halastav ja armuline.

Aga ennekõike, mu vennad, ärge vanduge ei taeva ega maa juures
 ega mingit muud vannet. Teie „jah” olgu „jah” ja „ei” olgu
 „ei”, et te ei langeks kohtu alla.

Palve väest Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui
 kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!

Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese
 juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.

Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui
 ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.

Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise
 eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab
 palju korda.

Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et
 ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi
 vihma maa peale.

Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis
 tärgata oma viljal.

Mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ning keegi pöörab
 ta tagasi,

siis ta teadku: see, kes patuse pöörab ta eksiteelt,
 päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga.