Piibel.NET
Jaakobuse kiriJaakobuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Keele talitsemisest Ärgu püüdku paljud teie seast, mu vennad, saada õpetajaiks! Te
 teate ju, et meie osaks on teistest karmim kohtuotsus.

Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes,
 siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu.

Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu, et ta oleks meile
 kuulekas, siis me juhime kogu hobust.

Ennäe, ka suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse
 väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab.

Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte
 asjade üle. Ennäe kui väike tuli süütab suure metsa!

Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie
 ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema
 eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust.

Jah, igasuguste loomade ja lindude, roomajate ja mereelajate
 loomust suudab taltsutada ja ongi taltsutanud inimese loomus,

aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt, seda kärsitut
 pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki.

Sellesamaga me õnnistame Issandat ja Isa, ja sellesamaga me neame inimesi,
 kes on sündinud Jumala sarnasteks.

Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei
 tohi olla, mu vennad!

Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat
 vett?!

Mu vennad, ega viigipuu saa kanda õlimarju ega viinapuu
 viigimarju?! Nii ei saa ka soolase vee allikas anda magedat vett.

Maisest ja taevasest tarkusest Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea
 käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses.

Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, siis
 ärge hoobelge ega valetage tõe vastu!

See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, deemonlik.
Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja
 igasuguseid halbu tegusid.

Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne,
 leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu,
 teeskluseta.

Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.