Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Jeesus on tõeline viinapuu „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik.
Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja
 igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.

Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.
Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda
 vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei
 jää minu külge.

Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina
 temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi
 teha.

Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab.
 Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.

Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis
 paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.

Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja
 saate minu jüngriteks.

Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid.
 Jääge minu armastusse!

Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse,
 nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.

Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie
 rõõm saaks täielikuks.

Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen
 armastanud teid!

Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi
 annab elu oma sõprade eest.

Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.
Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand
 teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud
 teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.

Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen
 seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili
 jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.

Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist!
Jeesus julgustab jüngreid Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne
 teid.

Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et
 teie ei
 ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast
 maailm vihkab teid.

Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: „Ei ole teener
 suurem kui ta isand!” Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad
 taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna.

Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei
 tunne teda, kes minu on saatnud.

Kui ma ei oleks tulnud ja neile rääkinud, ei oleks neil pattu,
 aga nüüd ei saa nad vabandada oma pattu.

Kes vihkab mind, see vihkab ka mu Isa.
Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud
 ükski teine, siis ei oleks neil pattu, aga nüüd nad on küll näinud,
 ent ometi vihanud nii mind kui ka minu Isa.

Kuid see on sündinud, et läheks täide nende Seadusesse
 kirjutatud sõna: „Nad on mind vihanud põhjuseta.”

Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe
 Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust.

Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale.