Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
38Ennustus Googile Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, pööra oma pale Googi poole Maagoogi maal; ta
 on Meseki ja Tubali vürst, ja kuuluta temale prohvetlikult

ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tulen sulle
 kallale, Goog, Meseki ja Tubali vürst.

Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse; ma
 toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik
 toredasti riietatud, suurte ja väikeste kilpidega suure jõugu,
 kes kõik on mõõga käsitsejad.

Pärsia, Etioopia ja Puut on koos nendega, neil kõigil on
 kilbid ja kiivrid;

Gomer ja kõik ta jõugud; Toogarma sugu kõige kaugemast
 põhjast ja kõik ta jõugud - paljud rahvad on koos sinuga.

Ole valmis ja varusta ennast, sina ja kogu su väehulk, kes on
 kogunenud su juurde, ja ole neile juhiks!

Paljude päevade pärast kutsutakse sind, aastate möödudes
 pead sa tulema maale, mis mõõga järelt on taastatud, rahva
 juurde, kes on kogutud paljude rahvaste seast Iisraeli mägedele,
 mis olid kaua laastatud; see rahvas on ära toodud
 rahvaste seast ja nad kõik elavad julgesti.

Siis sa tõused, tuled nagu maru, oled nagu pilv, mis katab
 maad, sina ja kõik su väehulgad, ja paljud rahvad koos sinuga.

Nõnda ütleb Issand Jumal: Sel päeval tõuseb sul midagi
 südamesse ja sa pead kurja nõu

ning ütled: „Ma lähen üles lahtise maa kallale; ma tulen
 nende rahulike kallale, kes elavad julgesti - nad kõik elavad
 müürita ja neil ei ole riive ega uksi -,

et saada saaki ja riisuda, mis on riisuda, et pöörata oma
 kätt taasasustatud varemete vastu ja rahva vastu, kes on kogutud
 paganate seast, kes on soetanud karja ja varandust, kes elavad
 maa südames.”

Seeba ja Dedan ning Tarsise kaupmehed ja kõik ta
 kaubitsejad küsivad sinult: „Kas tuled saaki saama? Kas oled
 kogunud oma jõugud riisuma, mis on riisuda, ära viima hõbedat ja
 kulda, võtma karja ja varandust, saama suurt saaki?”

Seepärast kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg, ja ütle
 Googile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks ole? Sel päeval, kui mu
 Iisraeli rahvas elab julgesti, hakkad sa liikuma

ja tuled oma asukohast, kõige kaugemast põhjast, sina ja
 koos sinuga paljud rahvad, kes kõik ratsutavad hobustel - suur
 väehulk, rohkearvuline sõjavägi.

Sa tõused mu Iisraeli rahva vastu nagu pilv, et katta
 maad; see sünnib viimseil päevil: siis ma toon su oma maa
 kallale, et paganad võiksid tundma õppida mind, kui ma nende
 silme ees näitan oma pühadust sinu kaudu, Goog.

Nõnda ütleb Issand Jumal: Eks see ole sina, kellest ma
 rääkisin muistseil päevil oma sulaste, Iisraeli prohvetite läbi,
 kes sel ajal kuulutasid aastast aastasse, et ma toon sind nende
 kallale?

Aga sel päeval - päeval, kui Goog tuleb Iisraeli maa
 kallale, ütleb Issand Jumal, tõuseb mu vihaleek.

Oma raevus ja vihatules ma räägin: Tõesti, sel päeval on
 suur maavärisemine Iisraeli maal.

Ja minu ees värisevad kalad meres ja linnud taeva all ja
 metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, ja kõik
 inimesed, kes on maapinnal; ja mäed kistakse maha ning
 kitsasteed varisevad kokku, ja kõik müürid langevad maa peale.

Ja ma kutsun mõõga tema vastu kõigi oma mägede peale,
 ütleb Issand Jumal: ühe mõõk on teise vastu.

Ma käin temaga kohut katku ja vere abil; ja ma lasen
 sadada vihmavalinguid ja raheteri, tuld ja väävlit tema ja ta
 jõukude peale ja nende paljude rahvaste peale, kes on koos
 temaga.

Nõnda näitan ma oma suurust ja pühadust ning teen ennast
 tuttavaks paljude paganate silme ees. Ja nad saavad tunda, et
 mina olen Issand.