Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
37Surnuluud saavad elavaks Issanda käsi tuli mu peale; ja Issand viis mind Vaimus
 välja ning pani mu maha keset orgu - ja see oli täis luid.

Siis ta viis mu neist ümbertringi mööda, ja vaata, neid
 oli oru põhjas väga palju, ja vaata, need olid väga kuivanud.

Ja ta küsis minult: „Inimesepoeg, kas need luud peaksid
 saama elavaks?” Aga mina vastasin: „Issand Jumal, seda tead
 sina!”

Siis ta ütles mulle: „Kuuluta prohvetlikult nendele luudele
 ja ütle neile: Kuivanud luud, kuulge Issanda sõna!

Nõnda ütleb Issand Jumal nendele luudele: Vaata, ma toon
 teie sisse vaimu ja te saate elavaks.

Ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha,
 katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu, ja te saate
 elavaks. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.”

Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma
 kuulutasin, siis kostis hääl, ja vaata, midagi krabises. Luud
 lähenesid üksteisele, iga luu oma luule.

Ja ma vaatasin, ja ennäe, neile tulid kõõlused ja kasvas
 liha, ja nahk kattis neid pealtpoolt; aga vaimu nende sees ei
 olnud.

Siis ta ütles mulle: „Kuuluta vaimule, kuuluta,
 inimesepoeg, ja ütle vaimule: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaim,
 tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid
 elavaks!”

Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis; ja neisse tuli vaim
 ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele - päratu suur vägi.

Ja ta ütles mulle: „Inimesepoeg, need luud on kogu
 Iisraeli sugu. Vaata, nad ütlevad: Meie luud on kuivanud, meie
 lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud.

Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: Nõnda ütleb
 Issand Jumal: Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva,
 teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale.

Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma avan teie
 hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja.

Ja ma annan teie sisse oma Vaimu, et te saaksite elavaks,
 ja ma asetan teid teie oma maale; ja te saate tunda, et mina,
 Issand, olen rääkinud ja teen seda, ütleb Issand.”

Juuda ja Iisraeli taasühinemise ennustus Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Ja sina, inimesepoeg, võta enesele üks puutükk ja kirjuta
 selle peale: Juuda ja temaga liitunud Iisraeli lapsed. Võta siis
 veel üks puutükk ja kirjuta selle peale: Joosep-Efraimi puutükk,
 ja temaga liitunud kogu Iisraeli sugu.

Siis liida need teineteise külge üheks puutükiks, nõnda et
 need su käes moodustaksid terviku.

Kui siis su rahva lapsed sulle räägivad, küsides: „Kas sa
 ei seletaks meile, mida need sul tähendavad?”,

siis vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma
 võtan Joosepi puu, mis on Efraimi käes, ja temaga liitunud
 suguharud ja panen need ühte Juuda puuga ning teen neist ühe
 puu, et neist saaks mu käes tervik.

Ja kui puutükid, mille peale on kirjutatud, on sinu käes
 nende silme ees,

siis räägi neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma
 võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja
 kogun neid igalt poolt ning toon nad nende oma maale.

Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel,
 ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks. Nad ei ole siis enam
 kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks.

Nad ei rüveta endid enam oma ebajumalatega ja jäledustega
 ega oma mitmesuguste üleastumistega, vaid ma päästan nad kõigist
 nende asupaigust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja
 nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks.

Ja mu sulane Taavet on neile kuningaks ja neil kõigil on
 üksainus karjane; nad käivad minu seaduste järgi ja peavad
 mu määrusi ning täidavad neid.

Ja nad elavad maal, mille ma andsin oma sulasele
 Jaakobile, kus teie vanemad on elanud; nad elavad seal igavesti,
 nemad ja nende lapsed ja nende laste lapsed, ja Taavet, mu
 sulane, on igavesti neile vürstiks.

Ja ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks
 lepinguks nendega, ja ma paigutan neid ning teen nad arvukaks ja
 ma panen oma pühamu igavesti nende keskele.

Ja minu eluase on nende juures: mina olen neile Jumalaks ja
 nemad on mulle rahvaks.

Ja paganad peavad tundma, et mina olen Issand, kes
 pühitseb Iisraeli, kui mu pühamu on igavesti nende keskel.”