Piibel.NET
Kiri heebrealasteleHeebrealaste
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Jumala Poja ülevusest Seepärast, pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelgem
 meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale,

kes - nagu ka Mooses tema kojas - on olnud ustav oma Ametisseseadjale.
Sest tema vääris suuremat kirkust kui Mooses, nii nagu
 valmistajal on suurem au kui kojal.

Igal kojal on ju oma valmistaja, aga kes kõik on valmistanud,
 see on Jumal.

Mooses oli küll ustav kogu tema kojas otsekui sulane
 tunnistuseks kõigest, mida veel pidi räägitama,

Kristus on aga tema koja üle kui ustav Poeg. Ja tema koda oleme
 meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja lootusest, mille üle me kiitleme.

Jumala rahva hingamisse pääsemisest Seepärast on nõnda, nagu Püha Vaim ütleb:
 „Täna, kui teie tema häält kuulete,

ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal, kiusatusepäeval kõrbes,
kus teie esiisad kiusasid mind proovile pannes, kuigi nad olid minu tegusid näinud nelikümmend aastat.
Seepärast tõusis mu viha selle sugupõlve vastu ja ma ütlesin: Nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud.
Nii ma vandusin oma vihas: Nad ei saa minu hingamisse!”

  Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda,
 mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!

Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse
 „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!

Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame
 sellest, mis meil alguses oli.

Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge
 tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” -

kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need,
 kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel?

Aga kelle peale ta viha tõusis neljakümneks aastaks? Eks nende
 peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna?

Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse,
 kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud?

Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast.