Piibel.NET
Kiri heebrealasteleHeebrealaste
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Lõpumanitsusi Vennaarmastus jäägu kindlaks!
Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda
 aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.

Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja
 kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.

Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata, sest
 Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid!

Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil
 on, sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”

Nii võime julgesti öelda:
 „Issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene?”


  Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna;
 pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!

Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!
Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel
 õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi ja
 mitte ettekirjutustega toitude kohta, neist ei ole olnud kasu nende
 täitjatele.

Meil on altar, millelt süüa ei ole meelevalda nendel, kes
 peavad teenistust telgis.

Sest nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks
 patu eest kõige pühamasse paika, põletatakse ära väljaspool leeri.

Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on
 kannatanud väljaspool väravat.

Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust.
Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.
Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab
 tema nime tunnistajate huulte vilja.

Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest
 ohvritest on Jumalal hea meel!

Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju
 valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid
 seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu!

Palvetage meie eest! Me oleme veendunud, et meie
 südametunnistus on puhas, ja me tahame kõiges käituda hästi.

Aga veel enam ma palun seda teha selleks, et mind antaks teile
 rutem tagasi.

Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
 üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,

valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
 korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
 olgu kirkus igavesti! Aamen.

Vennad, ma kutsun teid üles, võtke heaks see julgustussõna! Ma
 olen teile ju lühidalt kirjutanud.

Teadke, et meie vend Timoteos on lastud vabaks. Temaga
 koos, kui ta tuleb peatselt, saan minagi teid näha.

Tervitage kõiki oma juhatajaid ja kõiki pühasid! Teid
 tervitavad vennad Itaaliast.

Arm olgu teie kõikidega!