Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Mitmesugused seadused Kui meeste vahel on riid ja nad astuvad kohtu ette ja neile
 mõistetakse kohut, õige õigeks ja süüdlane süüdi,

ja kui süüdlane on peksu väärt, siis käskigu kohtumõistja teda
 maha heita ja enese juuresolekul teda peksta, lugedes vastavalt tema süüle:

temale antagu nelikümmend hoopi, mitte rohkem, et su venda su
 silma ees ei häbistataks, kui temale antakse veel rohkem hoope kui need.

Ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast tallab!
Seadus vennale pärija soetamiseks Kui vennad elavad üheskoos, aga üks neist sureb ja tal ei ole
 poega, siis ei tohi surnu naine saada väljapoole võõrale mehele; ta
 küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku
 mehevenna kohustust!

Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna
 pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist.

Aga kui see mees ei nõustu võtma oma venna naist, siis mingu ta
 vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu: „Mu küdi keeldub oma
 venna nime säilitamisest Iisraelis, ta ei taha täita mehevenna
 kohustust.”

Siis linna vanemad kutsugu tema ja rääkigu temaga. Aga kui ta
 jääb kindlaks ja ütleb: „Ma ei ole nõus teda võtma”,

siis astugu ta vennanaine vanemate silma all tema juurde, võtku
 tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu:
 „Nõnda tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu!”

Ja temale pandagu Iisraelis nimeks „paljasjalgne pere”!
Mitmesugused seadused Kui mehed kisklevad üksteisega ja ühe naine astub ligi, et
 päästa oma meest selle käest, kes teda peksab, sirutab oma käe välja
 ja haarab kinni selle häbemest,

siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu!
Sul ärgu olgu kukrus kahesugust vaenaela, üks suurem ja teine väiksem!
Sul ärgu olgu kojas kahesugust vakka, üks suurem ja teine väiksem!
Sul olgu täis ja õige vaenael, täis ja õige vakk, et su päevi
 pikendataks maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!

Sest igaüks, kes teeb seda, on jäle Issandale, sinu Jumalale,
 igaüks, kes teeb kõverust.

Käsk Amaleki hävitamiseks Tuleta meelde, mida Amalek tegi sulle teekonnal, kui sa
 lahkusid Egiptusest,

kuidas ta tuli sulle tee peal vastu ja hävitas su järelväe,
 kõik väsinud su järelt, kui sa olid jõuetu ja roidunud, sest ta ei
 kartnud Jumalat!

Ja kui Issand, su Jumal, annab sulle rahu kõigist su vaenlasist
 ümberkaudu maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks
 pärida, siis kustuta Amaleki mälestus taeva alt! Ära seda unusta!