Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Abielulahutuse seadus Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam
 armu ta silmis, sellepärast et ta on avastanud tema juures midagi
 ebameeldivat, ja ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle
 temale kätte ja saadab ta ära oma kojast,

ja kui siis naine läheb ära ta kojast ja tuleb ning saab teise
 mehe naiseks,

aga see teine mees vihkab teda samuti ja kirjutab temale
 lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab tema ära oma
 kojast, või kui see teine mees sureb, kes võttis tema enesele naiseks,

siis tema esimene abielumees, kes tema ära saatis, ei või teda
 tagasi võtta, et ta saaks tema naiseks, pärast seda kui ta on saanud
 roojaseks, sest see oleks jäleduseks Issanda ees. Ära tee patuseks
 maad, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks!

Kui mees äsja on võtnud naise, siis ta ei tarvitse sõtta minna;
 tema peale ärgu pandagu mingit muud kohustust, ta olgu üks aasta vaba
 oma pere jaoks ja ta rõõmustagu oma naist, kelle ta on võtnud!

Mitmesugused seadused Käsikivi, isegi mitte pealmist kivi, ei tohi pandiks võtta, sest
 see oleks hinge pandiks võtmine.

Kui tabatakse mees, kes on inimese varastanud oma vendadelt
 Iisraeli lastelt, orjastab selle ja müüb selle, siis peab see varas
 surema. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!

Hoidu pidalitõve nuhtluse eest, et sa täpselt paned tähele ja
 teed kõike, mis leviitpreestrid teile õpetavad; mis ma neile olen
 andnud käsuna, seda pidage hoolsasti!

Tuleta meelde, mis Issand, su Jumal, tegi Mirjamile teel, kui te
 olite lahkunud Egiptusest!

Kui sa midagi laenad oma ligimesele, siis ära mine ta kotta
 temalt panti võtma!

Jää õue, ja mees, kellele sa laenasid, toogu sulle pant välja
 õue!

Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama ta pandiga,
vaid anna temale pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks
 magada oma kuue peal ja sind õnnistada; see olgu sulle õiguseks
 Issanda, su Jumala ees!

Ära tee liiga kehvale ja viletsale palgalisele, olgu ta su
 vendade või võõraste seltsist, kes asuvad su maal su väravais.

Anna temale ta palk samal päeval, enne kui päike loojub, sest ta
 on kehv ja ta hing igatseb seda palka, et ta ei hüüaks su pärast
 Issanda poole - see oleks sulle patuks!

Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu
 isade pärast: igaüks surmatagu oma patu pärast!

Ära vääna võõra ja vaeslapse õigust, ja ära võta pandiks
 lesknaise riideid!

Ja tuleta meelde, et sa ise olid ori Egiptuses, ja et Issand,
 su Jumal, lunastas sind sealt; sellepärast ma käsin sind seda teha!

Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu,
 siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja
 lesknaisele, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis!

Kui sa raputad oma õlipuud, siis pärast ära otsi oksi läbi; see
 jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele!

Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida; see
 jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele!

Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma
 käsin sind seda teha!