Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
30Suitsutusaltar Tee suitsutusaltar suitsutusohvri toomiseks; tee see
 akaatsiapuust!

See olgu küünar pikk ja küünar lai, neljanurgeline ja kaks
 küünart kõrge; selle sarved olgu sellega ühest tükist!

Karda see puhta kullaga, selle pealis, küljed ümberringi ja
 sarved; ja tee sellele kuldäär ümber!

Tee kaks kuldrõngast selle ääre alla kahele poole; tee need
 kumbagi külge; need olgu asemeiks kangidele, millega seda kantakse!

Tee kangid akaatsiapuust ja karda need kullaga!
Pane see tunnistuslaeka ees oleva eesriide ette, kohastikku
 tunnistuslaeka peal oleva lepituskaanega, kus ma ennast sulle ilmutan!

Ja Aaron põletagu selle peal healõhnalist suitsutusrohtu; ta
 põletagu seda igal hommikul, kui ta lampe korraldab!

Ja kui Aaron õhtul lampe üles seab, siis ta põletagu nõndasamuti;
 see olgu teie tulevastele põlvedele alaline suitsutusohver Issanda
 palge ees!

Ärge ohverdage selle peal võõrast suitsutusrohtu ega põletus- või
 roaohvrit; selle peale ärge valage ka joogiohvrit!

Ja kord aastas toimetagu Aaron selle sarvede peal lepitust:
 põlvest põlve toimetagu ta kord aastas selle lepitust
 patu-lepitusohvri verega! See on väga püha Issandale.”

Lepitusraha Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse,
 siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Issandale, et neid ei
 tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse!

Igaüks, kes astub äraloetavate hulka, andku pool seeklit püha
 seekli järgi, kakskümmend geera seeklis; tõstelõiv Issandale on pool seeklit.

Igaüks, kes astub äraloetavate hulka, kakskümmend aastat vana ja
 üle selle, peab andma Issandale tõstelõivu!

Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool
 seeklit, kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede
 eest!

Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda kogudusetelgi
 teenistuseks; see meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite
 lepitust oma hingedele!”

Pesemisnõu Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Tee pesemise jaoks vasknõu ja selle vaskjalg; pane see
 kogudusetelgi ja altari vahele ja vala sellesse vett!

Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu!
Kui nad lähevad kogudusetelki, siis nad peavad endid veega
 pesema, et nad ei sureks; nõndasamuti, kui nad astuvad teenistuseks
 altari juurde, et süüdata tuleohvrit Issandale.

Nad peavad pesema oma käsi ja jalgu, et nad ei sureks. See olgu
 neile igaveseks seadluseks, temale ja ta soole põlvest põlve!”

Võideõli ja suitsutusrohi Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Ja sina võta enesele parimaid palsameid: viissada seeklit sula
 mürri, ja pool osa sellest, kakssada viiskümmend seeklit,
 healõhnalist kaneeli, ja kakssada viiskümmend seeklit lõhnavat kalmust,

ja viissada seeklit kassiat püha seekli järgi, ja kolm toopi oliiviõli,
ja valmista sellest püha võideõli, rohusegajate viisil segatud
 salvi; see olgu pühaks võideõliks!

Võia sellega kogudusetelki ja tunnistuslaegast,
lauda ja kõiki selle riistu, lambijalga ja selle riistu,
 suitsutusaltarit,

põletusohvri altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle
 jalga!

Ja pühitse neid, et need oleksid väga pühad: igaüks, kes neid
 puudutab, saab pühaks.

Ja võia Aaronit ja tema poegi ja pühitse nad mulle preestriteks!
Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: See olgu teile põlvest
 põlve minu püha võideõli!

Tavalise inimese ihu peale ei tohi seda valada ja niisugust segu
 ei tohi te järele teha: see on püha ja see olgu püha ka teile!

Igaüks, kes valmistab niisugust võiet ja annab seda mõnele
 võõrale, kaotatagu oma rahva seast!”

Ja Issand ütles Moosesele: „Võta enesele healõhnalisi aineid:
 lõhnavat vaiku, teokarpe ja galbanit - healõhnalisi aineid ja puhast
 viirukit võrdsetes osades -

ja valmista neist rohusegajate viisil suitsutusrohi: soolane,
 puhas, püha!

Osa sellest hõõru peeneks ja pane tunnistuslaeka ette
 kogudusetelgis, sinna, kus ma ennast sulle ilmutan; see olgu teile
 kõige püham!

Suitsutusrohtu, mida sa teed selle segu kohaselt, ei tohi te
 endile teha: Issandale kuuluvana olgu see sulle püha!

Igaüks, kes teeb midagi niisugust, et seda mõnuga nautida,
 kaotatagu oma rahva seast!”