Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Iisraeli laste orjapõli Egiptusemaal Ja need on Iisraeli poegade nimed, kes olid Egiptusesse tulnud;
 koos Jaakobiga oli igaüks tulnud oma perega:

Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda,
Issaskar, Sebulon, Benjamin,
Daan, Naftali, Gaad ja Aaser.
Kõiki hingi, kes Jaakobi niudeist oli lähtunud, oli
 seitsekümmend hinge; ja Joosep oli juba Egiptuses.

Joosep suri, samuti kõik ta vennad ja kogu see sugupõlv.
Aga Iisraeli lapsed olid viljakad, nad siginesid ja paljunesid
 ning said väga vägevaiks; ja maa oli neid täis.

Egiptuses tõusis uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud,
ja see ütles oma rahvale: „Vaata, Iisraeli laste rahvast on rohkem
 ja nad on meist vägevamad.

Olgem seepärast nende vastu kavalad, et nad ei saaks paljuneda.
 Sest kui peaks tulema sõda, siis nad liituvad nendega, kes meid
 vihkavad, ja nad sõdivad meie vastu ning lähevad maalt ära.”

Siis nad panid nende üle teoorjusele sundijaid, et need rõhuksid
 neid raske teoga; vaaraole ehitati varaaitade linnu - Pitomit ja Raamsest.

Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda
 laiemale nad levisid; ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma.

Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama.
Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga savi ja
 telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga,
 mida nad väevõimuga sundisid neid tegema.

Ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmaemandatega, kellest
 ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua,

ning ütles: „Kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete
 sugutunnuseist, et on poeglaps, siis surmake see, aga tütarlaps võib
 jääda elama!”

Aga ämmaemandad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse
 kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama.

Siis Egiptuse kuningas kutsus ämmaemandad ja ütles
 neile: „Mispärast teete nõnda ja jätate poeglapsed elama?”

Ja ämmaemandad vastasid vaaraole: „Sellepärast et heebrealaste
 naised pole nagu egiptlaste naised, vaid nad on tublimad: enne kui
 ämmaemand jõuab nende juurde, on nad sünnitanud.”

Ja Jumal tegi ämmaemandatele head; rahvas aga suurenes ja nad
 said väga arvurikkaks:

et ämmaemandad kartsid Jumalat, siis ta andis neile suured pered.
Aga vaarao andis käsu kogu oma rahvale, öeldes: „Kõik poeglapsed,
 kes sünnivad, peate viskama jõkke, kõik tütarlapsed aga võite jätta
 elama!”