Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Leping kinnitatakse Ja ta ütles Moosesele: „Astuge üles Issanda juurde, sina ise,
 Aaron, Naadab, Abihu ja seitsekümmend Iisraeli vanemaist, ja
 kummardage eemalt!

Mooses üksi liginegu Issandale, teised aga ei tohi lähedale tulla
 ja rahvas ei tohi minna üles koos temaga!”

Ja Mooses tuli ning jutustas rahvale kõigist Issanda
 sõnadest ja kõigist seadlustest. Ja kogu rahvas vastas
 ühehäälselt, öeldes: „Me tahame teha iga sõna järgi, mis Issand
 on rääkinud!”

Ja Mooses kirjutas üles kõik Issanda sõnad. Ja ta tõusis hommikul
 vara ning püstitas mäe alla altari ja kaksteist sammast vastavalt
 Iisraeli kaheteistkümnele suguharule.

Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid
 ja tapma härjavärsse tänuohvriks Issandale.

Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise
 poole verest ta piserdas altarile.

Siis ta võttis seaduseraamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad
 ütlesid: „Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda!”

Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes: „Vaata, see
 on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende
 sõnade põhjal!”

Seejärel Mooses, Aaron, Naadab, Abihu ja seitsekümmend Iisraeli
 vanemaist läksid üles,

ja nad nägid Iisraeli Jumalat: tema jalge all oli nagu
 safiiridest tehtud põrand - otsekui taevas ise oma selguses.

Aga ta ei tõstnud oma kätt Iisraeli laste ülemate vastu, vaid need
 võisid Jumalat vaadata ning süüa ja juua.

Mooses Siinai mäel Ja Issand ütles Moosesele: „Tule üles minu juurde mäele ja ole
 siin, siis ma annan sulle kivilauad ning Seaduse ja käsud, mis ma
 olen kirjutanud neile õpetuseks!”

Ja Mooses läks teele koos oma teenri Joosuaga; ja Mooses läks
 üles Jumala mäele.

Aga vanemaile ta ütles: „Jääge teie siia, kuni me tuleme tagasi
 teie juurde! Ja vaata, Aaron ja Huur on teie juures. Kellel on mingi
 põhjus, mingu nende juurde!”

Ja Mooses läks mäele ning pilv kattis mäe.
Ja Issanda auhiilgus laskus Siinai mäele ja pilv kattis seda
 kuus päeva; seitsmendal päeval hüüdis ta pilve seest Moosest.

Ja Issanda auhiilguse ilmutus oli Iisraeli laste silmis otsekui
 hävitav tuli mäetipus.

Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele. Ja Mooses oli
 mäe peal nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd.