Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Iisraeli lapsed Siinai mäe all Kolmandal kuul pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptusemaalt,
 just sel ajal, tulid nad Siinai kõrbesse,

sest nad olid Refidimist teele läinud, Siinai kõrbesse tulnud ja
 kõrbes leeri üles löönud; Iisrael oli seal leeris mäe jalamil.

Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt,
 öeldes: „Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele:

Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid
 olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde.

Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut,
 siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on
 kogu maailm.

Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need
 on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!”

Ja Mooses tuli ning kutsus rahva vanemad ja pani nende ette kõik
 need sõnad, nagu Issand teda oli käskinud.

Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles: „Me teeme kõik, mis
 Issand on öelnud.” Ja Mooses viis rahva vastuse Issandale.

Ja Issand ütles Moosesele: „Vaata, mina tulen su juurde paksus
 pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka
 sind igavesti.” Ja Mooses kuulutas Issandale rahva vastuse.

Siis Issand ütles Moosesele: „Mine rahva juurde, pühitse neid
 täna ja homme, ja nad pesku oma riided!

Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval
 astub Issand kogu rahva silma ees alla Siinai mäele.

Aga hoia rahvast igast küljest tagasi, öeldes: Hoiduge mäele
 üles minemast ja selle jalamit puudutamast! Igaühte, kes mäge
 puudutab, karistatakse surmaga!

Kellegi käsi ei tohi seda puudutada, vaid ta visatagu kividega
 surnuks või lastagu maha; olgu loom või inimene, ta ei tohi jääda
 elama! Alles kui pikalt sarve puhutakse, võivad nad minna mäele.”

Ja Mooses tuli mäelt alla rahva juurde; ta pühitses rahvast ja
 nad pesid oma riided.

Ja ta ütles rahvale: „Olge valmis kolmandaks päevaks! Ärge minge
 naise ligi!”

Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas
 müristama ja välku lööma: mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali
 sarvehääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises.

Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu; ja nad
 jäid mäe jalamile.

Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees;
 selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits, ja kogu mägi vabises
 kõvasti.

Ja sarvehääl läks üha valjemaks; Mooses rääkis ja Jumal vastas
 temale valjusti.

Ja Issand laskus Siinai mäele, mäetippu; Issand kutsus Moosese
 mäetippu ja Mooses läks üles.

Ja Issand ütles Moosesele: „Mine alla, hoiata rahvast, et nad ei
 tungiks Issanda juurde teda vaatama, et paljud neist ei langeks!

Ja preestridki, kes liginevad Issandale, peavad endid pühitsema,
 et Issand neid ei kohtleks karmilt!”

Ja Mooses ütles Issandale: „Rahvas ei või tõusta Siinai mäele,
 sest sina oled meid hoiatanud, öeldes: Märgi piir ümber mäe ja
 kuuluta see pühaks!”

Ja Issand ütles temale: „Mine alla ja tule taas üles, sina ja
 Aaron koos sinuga! Preestrid ja rahvas aga ärgu tungigu üles Issanda
 juurde, et tema neid ei kohtleks karmilt!”

Siis Mooses läks alla rahva juurde ja kõneles nendega.