Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Kõrkjamerest läbiminek Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri
 üles Pii-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele, Baal-Sefoni ette,
 sellega vastakuti; lööge leer üles mere äärde!

Sest vaarao mõtleb, et Iisraeli lapsed ekslevad mööda maad, kõrb
 peab nad kinni.

Mina teen kõvaks vaarao südame ja ta ajab neid taga. Aga mina
 ilmutan oma au vaarao ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased
 tunneksid, et mina olen Issand.” Ja nad tegid nõnda.

Kui Egiptuse kuningale anti teada, et rahvas oli põgenenud, siis
 vaarao ja ta sulaste süda pöördus rahva vastu, ja nad ütlesid: „Miks
 tegime nõnda, et lasksime Iisraeli meid orjamast!”

Ja ta laskis rakendada hobused sõjavankrite ette ning võttis oma
 rahva enesega kaasa.

Ta võttis kuussada valitud sõjavankrit ja kõik muud Egiptuse
 sõjavankrid, ja võitlejaid nende kõigi jaoks.

Ja Issand tegi kõvaks vaarao, Egiptuse kuninga südame, ning too ajas
 taga Iisraeli lapsi; Iisraeli lapsed aga olid välja läinud
 ülestõstetud käe kaitsel.

Ja egiptlased, kõik vaarao hobused, sõjavankrid ja tema
 ratsanikud ning sõjavägi, ajasid neid taga ning jõudsid neile järele,
 kui nad olid leeris mere ääres Pii-Hahirotis, Baal-Sefoni kohal.

Kui vaarao oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõstsid oma silmad
 üles, ja vaata, egiptlased olid tulemas neile järele. Siis Iisraeli
 lapsed kartsid väga ja kisendasid Issanda poole.

Ja nad ütlesid Moosesele: „Kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et
 tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja?

Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuses, öeldes:
 Jäta meid rahule, et võiksime teenida egiptlasi! Sest meil on parem
 egiptlasi teenida kui kõrbes surra.”

Aga Mooses vastas rahvale: „Ärge kartke, püsige paigal, siis te
 näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab! Sest egiptlasi,
 keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi.

Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!”
Ja Issand ütles Moosesele: „Miks sa minu poole kisendad? Ütle
 Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi!

Sina aga tõsta oma kepp üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta
 see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere!

Ja mina, vaata, teen siis kõvaks egiptlaste südamed ja nad tulevad
 teile järele. Aga mina ilmutan oma au vaarao ja kogu ta sõjaväe, ta
 sõjavankrite ja ratsanike arvel,

et egiptlased tunneksid, et mina olen Issand, kui ma ilmutan oma
 au vaarao, tema sõjavankrite ja ratsanike arvel.”

Siis Jumala ingel, kes oli käinud Iisraeli leeri ees, siirdus
 ning läks nende taha; ja pilvesammas siirdus nende eest ning seisis
 nende taga,

tulles egiptlaste leeri ja Iisraeli leeri vahele; siis oli pilv
 ühele pime, aga teisele valgustas ööd, ja üks ei pääsenud teisele
 ligi kogu öö.

Siis Mooses sirutas oma käe mere kohale ja Issand laskis mere
 taanduda tugevast idatuulest kogu öö ning tegi mere kuivaks - vesi
 lõhenes.

Ja Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva mööda ja vesi oli neil
 müürina paremal ja vasakul pool.

Ja egiptlased ajasid neid taga ning tulid neile järele, kõik
 vaarao hobused, tema sõjavankrid ja ratsanikud, keset merd.

Kui saabus hommikune vahikord, siis Issand vaatas egiptlaste
 leeri peale tule- ja pilvesambast, ja viis egiptlaste leeri segadusse.

Ja ta kiilus kinni nende sõjavankrite rattad ning takistas nende
 sõitu. Siis ütlesid egiptlased: „Põgenegem Iisraeli eest, sest Issand
 sõdib nende poolt egiptlaste vastu!”

Aga Issand ütles Moosesele: „Siruta oma käsi välja mere kohale,
 et vesi tuleks tagasi egiptlaste, nende sõjavankrite ja ratsanike
 peale!”

Ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning koiduajal meri
 pöördus tagasi oma paika, egiptlased aga põgenesid sellele vastu; ja
 Issand paiskas egiptlased keset merd.

Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud, kogu
 vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile merre järele; ei jäänud neist
 üle ühtainsatki.

Iisraeli lapsed aga läksid kuiva mööda läbi mere, ja vesi oli
 neil müürina paremal ja vasakul pool.

Nõnda päästis Issand sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja
 Iisrael nägi egiptlasi surnuina mere rannal.

Ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida Issand näitas
 egiptlastele, ja rahvas kartis Issandat ning nad uskusid Issandat ja
 Moosest, tema sulast.