Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Vanast ja uuest lepingust Kas jälle peame hakkama ennast soovitama? Või on meil
 vaja, nagu mõnel teisel, soovituskirju teie kätte või teie
 käest?

Ei, teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse,
 igale inimesele mõistetav ja loetav.

On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi
 valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava
 Jumala Vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele
 südamelaudadele.

Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse kaudu.
Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma
 teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus
 tuleb Jumalalt,

kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut,
 mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab,
 aga Vaim teeb elavaks.

Aga kui juba kirjatähtedega kividesse uuristatud surmateenistus
 sündis kirkuses, nii et Iisraeli lapsed ei suutnud
 vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast, mis ometi
 oli kaduv,

kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi
 suuremas kirkuses?

Kui juba hukkamõistuteenistusel oli kirkus, siis on
 õigeksmõistuteenistus veel palju suurem kirkuselt.

Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam
 kirgas selle võrratu kirkuse kõrval.

Jah, kui kõrvalejäetav juba oli täis kirkust, kui palju
 enam on kirkuses see, mis jääb!

Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie
 julgusega

ega pane Moosese kombel katet oma palgele, et Iisraeli
 lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kaduv.

Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana
 Testamendi lugemise peale seesama kate, seda ei kergitata, sest
 see eemaldatakse alles Kristuses.

Tänapäevani, iga kord kui Moosest loetakse, lasub kate
 nende südamel.

Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse
 kate ära.

Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on
 vabadus.

Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda
 kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest
 kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.