Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Seeba kuninganna külaskäik Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest, siis
 tuli ta Jeruusalemma Saalomoni mõistuküsimustega kimbutama; ta tuli
 väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kandsid palsameid, väga
 palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta jõudis Saalomoni juurde,
 siis kõneles ta temaga kõigest, mis tal südame peal oli.

Aga Saalomon vastas kõigile tema küsimustele; ükski tema küsimus
 ei olnud Saalomonile liiga raske; ta suutis vastata kõigile.

Kui Seeba kuninganna nägi Saalomoni tarkust, ja koda, mille
 ta oli ehitanud,

rooga ta laual ja kuidas ta sulased istusid, tema teenrite
 teenimist ja nende riietust, tema joogikallajaid ja nende
 riietust ja tema ülesminemist, kuidas ta läks üles Issanda
 kotta, siis jäi ta otse hingetuks.

Ja ta ütles kuningale: „See kuuldus oli tõsi, mis ma oma maal
 kuulsin sinust ja su tarkusest.

Aga ma ei uskunud neid jutte mitte enne, kui ma tulin ja
 nägin oma silmaga; ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki
 sinu suurest tarkusest. Sa ületasid kuulduse, mida ma olin
 kuulnud.

Õnnelikud on su mehed ja õnnelikud on need su sulased, kes
 seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust!

Kiidetud olgu Issand, su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid,
 et ta pani su oma aujärjele kuningaks Issanda, su Jumala ees!
 Sellepärast, et su Jumal armastab Iisraeli ja tahab temale anda
 igavest püsi, on ta sind pannud neile kuningaks, et sa teeksid,
 mis on kohus ja õige.”

Ja ta andis kuningale sada kakskümmend talenti kulda ja
 väga palju palsameid ja kalliskive; iialgi enam ei ole olnud
 seesuguseid palsameid kui need, mis Seeba kuninganna andis
 kuningas Saalomonile.

Aga ka Huurami sulased ja Saalomoni sulased, kes tõid
 kulda Oofirist, tõid algumipuid ja kalliskive.

Ja kuningas tegi algumipuust trepid Issanda kojale ja
 kuningakojale, samuti kandleid ja naableid lauljaile;
 seesuguseid ei olnud Juudamaal enne nähtud.

Ja kuningas Saalomon andis Seeba kuningannale kõike, mida
 ta soovis ja palus, aga mitte seda, mis ta kuningale oli
 toonud; siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi oma maale,
 tema ja ta sulased.

Saalomoni rikkus ja kuulsus Ja kulla kaal, mis tuli Saalomoni kätte ühe aasta jooksul, oli
 kuussada kuuskümmend kuus talenti kulda,

lisaks see, mida tõid suurkaupmehed ja kaubitsejad; ka
 kõik Araabia kuningad ja maa asevalitsejad tõid Saalomonile
 kulda ja hõbedat.

Ja kuningas Saalomon valmistas kakssada kilpi taotud
 kullast, tarvitades kuussada seeklit taotud kulda üheks kilbiks;

ja kolmsada väiksemat kilpi taotud kullast, tarvitades
 kolmsada seeklit kulda üheks kilbiks; ja kuningas pani need
 Liibanonimetsakotta.

Ja kuningas valmistas suure elevandiluust aujärje ning
 kattis selle puhta kullaga.

Aujärjel oli kuus astet ja kullast jalajäri, mis oli
 kinnitatud aujärje külge; kummalgi pool istepaika olid käetoed
 ja kaks lõvi seisis käetugede kõrval.

Ja seal seisis kaksteist lõvi kuuel astmel kummalgi
 pool; seesugust pole valmistatud mitte üheski muus kuningriigis.

Ja kuningas Saalomoni kõik joogiriistad olid kullast,
 samuti olid Liibanonimetsakoja riistad puhtast kullast; hõbedat
 ei peetud Saalomoni ajal mikski,

sest kuningal oli laevu, mis käisid Tarsises Huurami
 sulastega; igal kolmandal aastal tulid Tarsise laevad, tuues kulda
 ja hõbedat, elevandiluud, pärdikuid ja paabulinde.

Ja kuningas Saalomon sai rikkuse ja tarkuse poolest suurimaks
 kõigist kuningaist maa peal.

Ja kõik maailma kuningad püüdsid näha saada Saalomoni
 palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema
 südamesse.

Ja nad tõid igaüks oma anni: hõbe- ja kuldriistu, riideid,
 relvi, palsameid, hobuseid ja muulasid; nõnda aastast aastasse.

Ja Saalomonil oli neli tuhat latrit hobuste ja vankrite
 tarvis, ja kaksteist tuhat ratsanikku; ta paigutas need
 vankrilinnadesse ja kuninga juurde Jeruusalemma.

Ja ta valitses kõigi kuningate üle Frati jõest kuni
 vilistite maa ja Egiptuse piirini.

Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat nagu
 kive, ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid Madalmaal.

Ja hobuseid toodi Saalomonile Egiptusest ja kõigist
 muudest maadest.

Ja muud Saalomoni lood, varasemad ja hilisemad, eks need
 ole kirja pandud prohvet Naatani „Kõnedes”, siilolase Ahija
 „Kuulutuses” ja nägija Jeddo „Nägemustes Jerobeami, Nebati poja
 kohta”?

Ja Saalomon valitses Jeruusalemmas kogu Iisraeli üle
 nelikümmend aastat.

Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 oma isa Taaveti linna. Ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel
 kuningaks.