Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
18Joonatani ja Taaveti sõprus Ja kui Taavet oli kõneluse Sauliga lõpetanud, siis oli Joonatani hing
 nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma
 hinge.

Ja Saul võttis tema selsamal päeval enese juurde ega lasknud teda
 minna tagasi isakodusse.

Ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest ta armastas teda nagu oma hinge.
Ja Joonatan võttis ära oma ülekuue, mis tal seljas oli, ja andis
 Taavetile, nõndasamuti oma muud riided koos oma mõõga, ammu ja vööga.

Ja Taavet läks välja ning oli edukas kõikjal, kuhu Saul teda
 läkitas; Saul pani tema sõjameeste üle ja see meeldis kogu rahvale,
 ka Sauli sulastele.

Saul hakkab Taavetit taga kiusama Ja kui nad olid kodu poole tulemas, pärast seda kui Taavet oli
 vilisti maha löönud, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja
 tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega.

Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid:
 „Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet oma kümme tuhat!”


  Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta
 meelest paha, ja ta ütles: „Taavetile annavad nad kümme tuhat, aga
 minule annavad tuhat! Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik!”

Ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõõrdi vaatama.
Järgmisel päeval tuli kuri vaim Jumalalt võimsasti Sauli peale
 ja ta märatses kojas: Taavet mängis siis oma käega kannelt nagu alati,
 aga Saulil oli piik käes.

Ja Saul viskas piigi ning mõtles: „Ma naelutan Taaveti seina
 külge.” Aga Taavet tõmbus kaks korda tema eest kõrvale.

Saul kartis Taavetit, sest Issand oli temaga, olles aga Saulist lahkunud.
Siis Saul eemaldas Taaveti oma ligidusest ja pani ta
 tuhandepealikuks; nõnda läks Taavet välja ja tuli tagasi rahva eesotsas.

Taavetil oli edu kõigil oma teedel ja Issand oli temaga.
Kui Saul nägi, et tal oli suur edu, siis ta tundis tema ees hirmu.
Aga kogu Iisrael ja Juuda armastas Taavetit, kui ta läks välja
 ja tuli tagasi nende eesotsas.

Siis ütles Saul Taavetile: „Vaata, ma annan sulle naiseks oma
 vanema tütre Meerabi; ole mul ainult vahva ja võitle Issanda
 võitlusi!” Sest Saul mõtles: „Ärgu tabagu teda minu käsi, vaid tabagu
 teda vilistite käsi!”

Aga Taavet vastas Saulile: „Mis olen mina ja mis on mu
 elu, mu isa suguvõsa Iisraelis, et võiksin saada kuninga väimeheks?”

Ja kui aeg tuli, mil Sauli tütar Meerab pidi antama Taavetile,
 anti ta naiseks meholatlasele Adrielile.

Aga Sauli tütar Miikal armastas Taavetit; ja kui sellest Saulile
 teatati, siis oli see asi temale meelepärane.

Saul mõtles: „Ma annan Miikali temale, et too saaks talle
 püüdepaelaks ja et teda tabaks vilistite käsi.” Ja Saul ütles
 Taavetile: „Sa võid nüüd teisega saada mu väimeheks.”

Ja Saul käskis oma sulast: „Rääkige Taavetiga salaja ja öelge:
 Vaata, kuningal on sinust hea meel ja kõik ta sulased armastavad
 sind: seepärast hakka nüüd kuninga väimeheks!”

Ja Sauli sulased kõnelesid need sõnad Taaveti kõrvu; aga Taavet
 ütles: „On siis teie meelest lihtne asi hakata kuninga väimeheks? Mina
 olen ju vaene ja tähtsuseta mees.”

Ja Saulile jutustasid tema sulased, öeldes: „Taavet on rääkinud
 seesuguseid sõnu.”

Siis ütles Saul: „Öelge Taavetile nõnda: Kuningas ei hooli
 mõrsjahinnast, vaid sajast vilistite eesnahast, et kätte maksta
 kuninga vaenlastele.” Aga Saul arvestas, et Taavet langeb vilistite
 käe läbi.

Ja kui tema sulased need sõnad Taavetile edasi andsid, siis oli
 Taaveti meelest õige hakata kuninga väimeheks; ja enne kui aeg oli
 täis saanud,

võttis Taavet kätte ja läks, tema ja ta mehed, ja lõi
 vilistitest maha kakssada meest; ja Taavet tõi nende eesnahad
 täiearvuliselt kuningale, et saada kuninga väimeheks; ja Saul andis
 temale naiseks oma tütre Miikali.

Saul nägi ja mõistis, et Issand oli Taavetiga; ja Miikal, Sauli
 tütar, armastas Taavetit.

Aga Saul kartis Taavetit üha enam; ja Saul oli Taaveti
 vaenlane kogu eluaja.

Aga vilistite vürstid tulid sõtta; ja iga kord, kui nad tulid
 välja, sündis, et Taavetil oli rohkem edu kui kõigil teistel Sauli
 sulastel; ja tema nimi oli väga austatud.