Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Apostli õigustest ja kohustustest Eks ma ole vaba? Eks ma ole apostel? Eks ma ole
 näinud Jeesust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö
 Issandas?

Kui ma teistele ei ole apostel, siis teile olen ma seda
 ometi, sest teie olete minu apostliameti pitser Issandas.

Minu kaitsekõne neile mu arvustajaile on see:
Kas meil ei ole õigust süüa ja juua?
Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast
 naist, nagu teevad muud apostlid ja Issanda vennad ning Keefas?

Või ei ole ainult minul ja Barnabasel õigust olla vaba
 kehalisest tööst?

Kes läheb iial sõduriks omal palgal? Kes istutab viinamäe
 ega söö selle vilja? Või kes hoiab karja ega joo
 kariloomade piima?

Kas ma räägin seda inimlikul pinnal? Eks ütle sedasama ka
 Seadus?

On ju Moosese Seaduses kirjutatud: „Ära seo kinni
 pahmast tallava härja suud!” Kas Jumal hoolitseb härgade eest?

Eks ta ütle seda pigem meie pärast? Meie pärast on ju
 kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja
 peksma lootuses, et ta saab sellest osa.

Kui me oleme külvanud teile vaimulikke ande, on see siis suur
 asi, kui me tahaksime lõigata teie ainelisi ande?

Kui juba teistel on niisugune õigus saada teilt see osa, eks
 meil ole siis ammugi?Kuid me ei ole seda õigust kasutanud, vaid me lepime
 kõigega, et me kuidagiviisi ei saaks takistuseks Kristuse
 evangeeliumile.

Eks teie tea, et need, kes pühi toiminguid toimetavad,
 söövad pühakoja omast, ja et need, kes altari juures teenivad,
 saavad oma osa altarilt?

Nõnda on Issand ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad
 võivad elada evangeeliumist.

Kuid mina ei ole sellest kasutanud midagi. Aga ma ei
 kirjuta seda selleks, et mulle edaspidi nõnda peaks
 sündima, sest meelsamini ma pigem sureksin, kui... Keegi ei saa minu
 kiitlemist tühjaks teha.

Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda,
 kuna see kohustus on pandud mu peale, ja häda
 mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta!

Sest kui ma teen seda vabatahtlikult, siis ma saan
 palka, kui aga sunniviisil, siis on see ometi minu kätte
 usaldatud majapidamine.

Mis siis on minu palk? See, et ma evangeeliumi
 kuulutades levitan evangeeliumi tasuta, nii et ma ei tarvita
 oma õigust, mis käib evangeeliumiga koos.

Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma
 kõikide orjaks, et võita võimalikult palju.

Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute,
 Seaduse all olijatele - ehkki ma ise küll ei ole seadusealune
 - olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid.

Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks - ehkki
 ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses -,
 et võita neid, kes elavad Seaduseta,

nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen
 kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.

Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle
 kaasosaliseks.

Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll
 kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie
 selle saate!

Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll
 selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada
 närtsimatut.

Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi;
 ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes,

vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et
 muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.