Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Hoiatavaid lugusid Iisraeli minevikust Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie
 esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere

ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres,
ja kõik sõid sama vaimulikku rooga
ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust
 kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.

Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad
 löödi maha kõrbes.

Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei
 himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.

Ärge ka saage ebajumalateenijateks, nõnda kui mõned neist,
 nagu on kirjutatud: „Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis
 üles mängima.”

Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel
 päeval hukkus kakskümmend kolm tuhat.

Ärgem ka kiusakem Issandat, nagu mõned neist kiusasid ning
 hukkusid madude läbi.

Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid
 laastaja käe läbi.

Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud
 hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.

Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei
 langeks!

Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga
 Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate
 taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate
 taluda.

Vaimulikke nõuandeid Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumalateenistuse
 eest!

Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise,
 mida ma räägin:

Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole
 Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse
 ihu osadus?

Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me
 kõik saame osa sellest ühest leivast.

Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael! Eks need, kes ohvreid söövad,
 ole altari osaduses?

Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumalaohver
 on midagi? Või et ebajumal on midagi?

Ei! Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata
 Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie
 saaksite kurjade vaimude kaaslasteks.

Te ei või juua Issanda karikast ja kurjade vaimude
 karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude
 lauast.

Või tahame Issandat teha kiivaks? Kas oleme temast
 tugevamad?

Öeldakse: „Kõik on lubatud!” - Siiski kõigest ei ole
 kasu. „Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita kogudust.

Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake
 kõhklema sisetunde pärast,

sest maa ja tema täius on Issanda päralt!
Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna,
 siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde
 pärast.

Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”,
 siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast.

Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu
 vabaduse suhtes olema määrav?

Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis
 teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?”

Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud -
 tehke seda Jumala austamiseks!

Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega
 Jumala kogudusele,

nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi
 oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks.