Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Jeruusalemm ja paganarahvad Vaata, Issanda päev tuleb ja sinult võetud saak jagatakse su
 keskel.

Sest ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalemma vastu; linn
 vallutatakse, kojad rüüstatakse, naised vägistatakse ja pool linna
 läheb vangi; aga ülejäänud rahvast ei hävitata linnast.

Siis läheb Issand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma
 võitluspäeval, lahingupäeval.

Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida
 pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks
 oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole.

Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub
 Aasalini; te põgenete, nõnda kui te põgenesite maavärisemise eest
 Juuda kuninga Ussija päevil. Ja Issand, minu Jumal, tuleb ja kõik pühad
 koos temaga.

Ja sel päeval ei ole valgust, on külm ja pakane.
Aga on üks päev, see on Issanda teada, kui pole päeva ega ööd,
 vaid valgus on ka õhtuajal.

Ja sel päeval voolavad Jeruusalemmast välja elavad veed: neist
 pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole; see sünnib suvel ja
 talvel.

Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja
 tema nimi on ainus.

Kogu maa muutub lagendikuks Gebast kuni Rimmonini lõuna pool
 Jeruusalemma; see tõuseb aga kõrgele ja jääb oma kohale Benjamini
 väravast endise värava asupaigani, Nurgaväravani, ja Hananeli tornist
 kuninga surutõrteni.

Seal elatakse, seda ei panda enam vande alla ja Jeruusalemm elab
 julgesti.

Ja see on nuhtlus, millega Issand lööb kõiki rahvaid, kes
 sõdivad Jeruusalemma vastu: ta määndab nende liha, kui nad alles jalgel
 seisavad, nende silmad mädanevad oma koobastes ja neil mädaneb keel
 suus.

Ja sel päeval on nende hulgas suur Issanda kartus, nõnda et nad
 haaravad kinni üksteise käest ja ühe käsi tõuseb teise käe vastu.

Juudagi sõdib Jeruusalemmas ja kõigi ümberkaudsete paganate
 varandused kogutakse kokku: kuld ja hõbe ja üpris palju riideid.

Ja samasugune nuhtlus tabab hobuseid, muulasid, kaameleid,
 eesleid ja kõiki loomi, kes nende leerides on - just samasugune
 nuhtlus.

Ja kõik järelejäänud kõigist paganaist, kes on tulnud
 Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles,
 kummardama kuningat, vägede Issandat ja pidama lehtmajadepüha.

Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma
 kuningat, vägede Issandat, kummardama, ei saja vihma.

Ja kui egiptlaste suguvõsa sinna üles ei lähe ega tule, siis
 saab ka neile osaks nuhtlus, millega Issand lööb neid paganaid, kes ei
 lähe sinna üles pidama lehtmajadepüha.

Seesugune on egiptlaste patukaristus ja kõigi paganate
 patukaristus, kes ei lähe pidama lehtmajadepüha.

Sel päeval seisab hobuste kuljustel: „Issandale pühitsetud!” Ja
 potid Issanda kojas on nagu piserdusnõud altari ees.

Iga pott Jeruusalemmas ja Juudas on pühitsetud vägede Issandale.
 Ja kõik ohverdajad tulevad ja võtavad need ning keedavad nende sees.
 Ja sel päeval ei ole enam ühtegi kaubitsejat vägede Issanda kojas.”