Piibel.NET
Kiri heebrealasteleHeebrealaste
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Jumala Poja ülevusest Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda,
 mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei uhutaks.

Sest kui juba inglite kaudu räägitud sõna jäi püsima ning iga
 üleastumine ja sõnakuulmatus sai oma õige palga,

kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii
 suurest päästest, mis sai alguse Issanda enda
 kuulutusest ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid,

kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede
 ja imedega,
 mitmesuguste vägevate tegudega ning Püha Vaimu andidega, mida ta
 jagas oma tahtmise järgi.

Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me
 räägime.

Aga keegi kusagil ütleb tunnistades:
 „Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid?

Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga,
kõik sa alistasid tema jalge alla.”
 
 Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata.
 Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud.

Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii
 et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna
 kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.

Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli
 kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste
 Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi.

Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa
 lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks.

Ta ütleb:
 „Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!”


  Ja taas:
 „Ma tahan loota tema peale.”
 
 Ja taas:

 „Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!”


  Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise
 otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu
 kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle - see tähendab kuradi
 -,

ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves.
Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb
 Aabrahami soo eest!

Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast
 saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva
 pattude lepitamiseks.

Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta
 aidata neid, keda kiusatakse.