Piibel.NET
Otsing Trk 2:23-3:9; Ps 34:2-3,16-17,18-19; Lk 17:7-10
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 34 Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.
Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.
Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.
Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus.
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.
Luuka 17 Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: „Tule kohe siia ja istu lauda!”?
Eks ta pigem ütle talle: „Valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!”
Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi?
Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.”
Saalomoni tark. 2 Jumal ju lõi inimese surematuks, tehes ta sarnaseks omaenese olemusega.
Aga kuradi kadeduse läbi tuli maailma surm, ja seda kogevad need, kes kuuluvad temale.
Saalomoni tark. 3 Õigete hinged on aga Jumala käes ja neid ei puuduta ükski piin.
Rumalate silmis näivad nad olevat surnud, ja nende äraminekut peetakse õnnetuseks,
lahkumist meie keskelt hukatuseks; nemad aga on rahus.
Sest kuigi neid inimeste meelest nuheldakse, on nende lootuseks täielik surematus.
Pärast kerget karistust saavad nad osa rohkest heast, sest Jumal on neid proovile pannud ja leidnud, et nad on tema väärilised.
Ta on neid proovinud nagu kulda sulatusahjus, ja vastu võtnud kui täieliku põletusohvri.
Oma läbikatsumise ajal nad hiilgavad ja on nagu õlgedes lendlevad sädemed.
Nad mõistavad kohut paganate üle ning valitsevad rahvaid, ja Issand on igavesti nende kuningas.
Kes tema peale loodavad, tunnetavad tõde, ja armastuses ustavad jäävad tema juurde, sest tema valituile saab osaks arm ja halastus.