Piibel.NET
Otsing Tn 2,44;Lk 22,29–30;Rm 15,14–21; Õp 6,12–19
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Õpetussõnad 6 Kõlvatu inimene, nurjatu mees, käib, vale suus,
pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega,
tal on kavalus südames, ta kavatseb kurja, ta külvab alati riidu.
Seepärast tuleb tema õnnetus äkitselt, ta murtakse silmapilkselt ja abi ei ole.
Neid kuut asja vihkab Issand, jah, seitse on tema hingele jäledad:
ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd,
süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole,
valetunnistaja, kes väidab valet, ja see, kes külvab riidu vendade vahel.
Taaniel 2 Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti,
Luuka 22 ja mina sean teile kuningriigi, nõnda nagu minu Isa mulle on seadnud,
et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli kaheteistkümnele suguharule.
Rooma 15 Mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist manitseda.
Kohati olen ma teile üsna julgesti kirjutanud, nagu teile meeldetuletuseks, toetudes Jumala poolt mulle antud armule -
olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala evangeeliumi preestritööd, et paganate ohver oleks meelepärane, Püha Vaimu läbi pühitsetud.
Ma võin siis Kristuses Jeesuses kiidelda sellest, mis on Jumalast,
sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga,
tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi, nii et ma, alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud.
Aga ma olen endale pidanud auasjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste poolt pandud alusele,
vaid nagu on kirjutatud: „Need, kellele ei ole temast midagi kuulutatud, näevad ja need, kes ei ole kuulnud, hakkavad mõistma.”