Piibel.NET
Otsing Srk 35:1-12; Ps 50:5-6,7-8,14+23; Mk 10:28-31
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 50 „Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!”
Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Sela.
„Kuule, mu rahvas, ja ma räägin! Kuule, Iisrael, ma tunnistan su vastu: Jumal, sinu Jumal, olen mina!
Ei ma sind noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mu ees alati.
Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!
Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet!
Markuse 10 Peetrus hakkas talle rääkima: „Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle!”
Jeesus lausus: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast
ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu.
Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.”
Siiraki 35 Kes Seadusest kinni peab, toob rikkalikult ohvriande, käskude tähelepanija on tänuohvri tooja.
Kes heategu tasub, toob roaohvri, ja almuste andja ohverdab kiitusohvri.
Loobumine kurjast on Issandale meelepärane ja loobumine ülekohtust on lepitusohver.
Ära ilmu Issanda palge ette tühjade kätega, sest see kõik on käsu kohaselt!
Õige inimese ohvriand teeb altari rasvaseks ja selle lõhn meeldib Kõigekõrgemale.
Õige mehe ohver on armas ja tema meenutusohvrit ei unustata.
Austa Issandat heatahtliku silmaga ja ära vähenda oma käte esmaande!
Andes ole alati rõõmsa näoga ja pühitse kümnist hea meelega!
Anna Kõigekõrgemale, nagu tema on andnud, heatahtliku silmaga ja käe jõu kohaselt!
Sest Issand on tasuja ja tema tasub sulle seitsmekordselt.
Ära püüa anda meelehead, sest tema ei võta seda vastu, ja ära looda väära ohvri peale,
sest Issand on kohtumõistja ja ükski ei ole auline tema ees.