Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
33Jumalakartusest Kes Issandat kardab, sellele ei sünni kurja, vaid Issand päästab ta kiusatusestki.
Tark mees ei vihka Seadust, aga kes sellega silmakirjatseb, on otsekui laev tormis.
Arukas inimene loodab Seaduse peale ja usub Seadust otsekui vastust uurimilt + Uurim oli liisuheitmise vahend, vt 2Ms 28:15 seletust.  .
Valmista ette oma kõne, siis sind kuulatakse, võta kokku oma teadmised ja vasta siis!
Rumala süda on nagu vankriratas ja tema mõttekäik pöörleva rummu sarnane.
Pilkav sõber on nagu tiirane mära, kes hirnub iga ratsutaja all.
Erinevustest ja vastuoludest Mispärast on üks päev teisest parem, ometi tuleb ju kogu aasta päevavalgus päikeselt?
Issanda tarkus on need erinevaiks teinud ja on seadnud ajad ning pühad.
Mõned neist ta ülendas ja pühitses, aga mõned neist ta tegi argipäevadeks.
Ja kõik inimesed on põrmust - Aadam loodi mullast.
Aga Issand oma suures tarkuses kujundas nad erinevaiks ja määras neile mitmesugused teed.
Mõningaid neist ta õnnistas ja ülendas, mõningaid pühitses ja lähendas enesele, mõningaid needis ja alandas ning ajas nad ära nende asupaigast.
Otsekui savi potissepa käes - tema teeb kõiki oma töid, nagu ise tahab -, nõnda on inimesed oma Looja käes, et ta annaks neile, mida tema õigeks peab.
Halva vastu on seatud hea ja surma vastu elu, nõnda on ka patune ja vaga.
Ja nõnda vaata kõiki Kõigekõrgema töid: kaks ja kaks, teineteisega vastakuti!
Mina ise olen viimasena valvel olnud nagu viinamarjakorjajate järelt noppija.
Issanda õnnistusega olen aga teistest ette jõudnud ja täitnud surutõrre nagu viinamarjakorjaja.
Nähke, et mina ei ole vaeva näinud ainult iseenese heaks, vaid kõigi heaks, kes õpetust otsivad!
Kuulge mind, rahva suurmehed, ja koguduse juhid, pange tähele!
Sõltumatusest Ära anna enese üle meelevalda pojale ja naisele, vennale ja sõbrale, niikaua kui sa elad! Ja oma vara ära anna kellelegi teisele, et kahetsuse korral poleks vaja tagasi nõuda!
Niikaua kui sa elad ja hinges oled, ära müü ennast mitte ühelegi inimesele!
Sest on parem, kui lapsed paluvad sinult, kui et sina vaatad oma poegade käte poole.
Jää isandaks kõigis oma tegudes ja oma au peale ära lase tulla häbiplekki!
Alles siis, kui su elupäevad lõpevad, surmatunnil, jaota oma pärand!
Orjadest Sööt, piits ja koorem eeslile, leib, karistus ja töö orjale!
Pane ori tööle, siis saad ise puhata, kui jätad tema käed jõude, siis ta nõuab vabadust!
Ike ja ohjad painutavad turja, kuritahtlikule orjale piinapink ja pigistus!
Sunni teda tööle, et ta ei oleks jõude, sest jõudeolek õpetab palju halba!
Pane ta tööle, milleks ta on võimeline, ja kui ta on sõnakuulmatu, siis tee tema jalarauad raskemaks!
Ometi ära tee liiga kellelegi ja ära tee midagi õigusvastast!
Kui sul on ori, siis olgu tema nagu sina ise, sest sa oled ta hankinud oma verega.
Kui sul on ori, siis kohtle teda nagu venda, sest sa vajad teda nagu oma hinge.
Kui sa teda halvasti kohtled, ta põgeneb ja jookseb ära. Missugust teed lähed siis teda otsima?