Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
35Ohverdamisest Kes Seadusest kinni peab, toob rikkalikult ohvriande, käskude tähelepanija on tänuohvri tooja.
Kes heategu tasub, toob roaohvri, ja almuste andja ohverdab kiitusohvri.
Loobumine kurjast on Issandale meelepärane ja loobumine ülekohtust on lepitusohver.
Ära ilmu Issanda palge ette tühjade kätega, sest see kõik on käsu kohaselt!
Õige inimese ohvriand teeb altari rasvaseks ja selle lõhn meeldib Kõigekõrgemale.
Õige mehe ohver on armas ja tema meenutusohvrit ei unustata.
Austa Issandat heatahtliku silmaga ja ära vähenda oma käte esmaande!
Andes ole alati rõõmsa näoga ja pühitse kümnist hea meelega!
Anna Kõigekõrgemale, nagu tema on andnud, heatahtliku silmaga ja käe jõu kohaselt!
Sest Issand on tasuja ja tema tasub sulle seitsmekordselt.
Jumala õiglusest Ära püüa anda meelehead, sest tema ei võta seda vastu, ja ära looda väära ohvri peale,
sest Issand on kohtumõistja ja ükski ei ole auline tema ees.
Tema ei eelista kedagi vaeste vastu, vaid võtab kuulda rõhutute palveid.
Tema ei põlga vaeslapse anumist ega lesknaist, kui see oma kaebed kuuldavale toob.
Eks lesknaisel voola pisarad palgeil, ja eks ta süüdista seda, kes neid on põhjustanud?
Kes Jumalat kogu südamega teenib, võetakse vastu, ja tema palve ulatub pilvedeni.
Alandliku palve tungib pilvest läbi, enne kui see on pärale jõudnud, ei ole tal lohutust,
ta ei lõpeta, enne kui Kõigekõrgem tähele paneb, õiglaselt kohut mõistab ja õigust teeb.
Jah, Issand ei viivita ega ole pikameelne halastamatute vastu,
kuni ta on nende niuded purustanud ja paganaile kätte maksnud,
kuni ta on hävitanud vägivallatsejate jõugu ja murdnud ülekohtuste valitsuskepi,
kuni ta on tasunud igaühele tema tegude järgi ja inimeste töö nende kavatsuste kohaselt,
kuni ta on toonud õiguse oma rahvale ja on teda oma halastusega rõõmustanud.
Tema halastus on armas ahastuse päevil, just nagu vihmapilved põua ajal.