Piibel.NET
Otsing Srk 1:1-10
(8 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Siiraki 1 Palju ja tähtsat on meile antud Seaduse ja Prohvetite ning nende järeltulijate läbi, mistõttu peab Iisraeli ülistama õpetuse ja tarkuse pärast.Ometi ei pea targad olema ainult need, kes seda kõike on hästi tundma õppinud, vaid teadusejanuline olgu võimeline niihästi kõnes kui kirjas kasu tooma ka kodumaast eemal elavaile.Sellepärast minu vanaisa Jeesus, kes ennast oli pühendanud Seaduse ja Prohvetite ning meie isade muude raamatute uurimisele, saades nõnda küllaldase vilumuse, soovis ka ise kirjutada sellest, mis õpetusse ja tarkusse kuulub, et õpihimulised seda õpiksid ja nõnda üha rohkem kasvaksid Seaduse kohaseks eluks.Teid palutakse nüüd seda lugema hakata heatahtlikult ja tähelepanelikult ning olla andestajad, kui mõnikord näib, et minu hoolikalt tehtud tõlge paiguti on sõnastuselt puudulik. Nimelt ei ole heebrea keeles loetu alati just seesama teises keeles. Ja mitte ainult see raamat, vaid ka Seadus ja Prohvetid ning muud raamatud on algkeeles loetuna tunduvalt erinevad.Kui ma siis kuningas Euergetese kolmekümne kaheksandal aastal tulin Egiptusesse ja seal viibisin, leidsin eest suuresti erineva teadmiste taseme. Pidasin seepärast sel ajal vältimatuks ohverdada hoolsust ja vaeva, et suure valvsuse ja innuga valmistada selle raamatu tõlget, et seda valmis saada ja välja anda ka nende jaoks, kes võõrsil elades tahavad sellesse süveneda ja valmistuda õigesti elama Seaduse järgi.Kõik tarkus on Issandalt ja on igavesti tema juures.
Kes suudaks lugeda mereliiva ja vihmapiisku ning igaviku päevi?
Kes suudaks uurida taeva kõrgust, maa avarust ja allmaailma - või tarkust?
Enne kõike on loodud tarkus, ja mõistlik mõistus on igavikust alates. + jne Siiraki raamatu salmide numeratsioon on tehtud ladinakeelse tõlke järgi, kuhu oli juba lisatud uusi salme, mis puudusid vanimas kreekakeelses tekstis. Käesoleva väljaande salmide numeratsioon vastab ladina teksti numeratsioonile, kuid hiljem lisatud salmide teksti ei ole esitatud.  
Kellele on ilmutatud tarkuse juur, ja kes on mõistnud tema imepäraseid tegusid?
Üksainus on tark ja väga kardetav - tema, kes istub oma aujärjel.
Issand ise lõi tarkuse, vaatas seda ja mõõtis ning valas selle välja kõigi oma tegude üle,
ka kogu liha üle, nõnda kui oli ta and, ja andis seda neile, kes teda armastavad.