Piibel.NET
Otsing Sk 2,12;Mt 25,40;Gl 6,(11–13)14–18; Rm 7,7–13
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Sakarja 2 Sest nõnda ütleb vägede Issand pärast seda, kui ta au läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera:
Matteuse 25 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
Rooma 7 Mis me siis ütleme? Kas Seadus on patt? Mitte sugugi! Kuid pattu ma poleks ära tundnud muidu kui Seaduse läbi; sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui Seadus ei oleks öelnud: „Sa ei tohi himustada!”
Aga patt, kasutades võimalust, tekitas minus käsu kaudu igasuguseid himusid; sest ilma Seaduseta on patt surnud.
Mina elasin kunagi Seaduseta, ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu,
mina aga surin. Ja selgus, et seesama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks,
sest patt, kasutades võimalust, eksitas mind käsu kaudu ning surmas mu käsu varal.
Nõnda on siis Seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea.
Kas nüüd see hea on mulle saanud surmaks? Kindlasti mitte! Vaid patt, et ta oleks nähtav patuna, on toonud selle hea kaudu mulle surma, et patt ise saaks käsu kaudu üliväga patuseks.
Galaatia 6 Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks.
Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.
Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.
Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu.
Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!
Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.