Piibel.NET
Otsing Rm 16:1-15
(15 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Rooma 16 Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses.
Võtke ta vastu Issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda, milles tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale!
Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat,
kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused;
tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole!
Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud!
Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind.
Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas!
Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast Stahhüst!
Tervitage Apellest, kes on tunnustatud kristlane! Tervitage Aristobulose omi!
Tervitage Heroodioni, mu sugulast! Tervitage Narkissose omadest neid, kes on Issandas!
Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, kes näevad vaeva Issandale! Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud Issandale!
Tervitage Issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud!
Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega!
Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja ta õde ja Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega!