Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
83Rahva palve sõjahädasAasafi laul ja lugu. 
Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki!
 Ära jää vagusi, mu Jumal! 

Sest vaata, su vaenlased möllavad
 ja su vihkajad ajavad pea püsti. 

Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi
 ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu. 

Nad ütlevad:
 „Lähme ja hävitame nad rahvaste seast,
 nõnda et Iisraeli nimegi ei mäletata enam!” 

Sest nemad on ühel meelel pidanud nõu
 ja teinud lepingu sinu vastu: 

Edomi telgid
 ja Ismaeli, Moabi ja Hagri rahvas, 

Gebal ja Ammon ja Amalek,
 Vilistimaa ja Tüürose elanikud. 

Ka Assur on heitnud nende kilda,
 nad on Loti lastele käsivarreks.
 Sela. 

Tee neile nõnda, nagu sa tegid Midjanile,
 nagu Siiserale, nagu Jaabinile
 Kiisoni jõe ääres! 

Nad hävitati Eendoris;
 nad said sõnnikuks mullale. 

Tee nende ülemad Oorebi ja Seebi sarnaseks
 ja kõik nende maavalitsejad Sebahi ja Salmuna taolisteks, 

kes ütlesid:
 „Me omandame enestele Jumala aasad!” 

Mu Jumal, tee nad ohakakera sarnaseiks,
 nagu põhk tuule kätte! 

Nõnda nagu tuli põletab metsa
 ja leek paneb lõõmama mäed, 

nõnda aja neid taga oma marutuulega
 ja tee neile hirmu oma tuulispeaga! 

Täida nende silmad häbistusega,
 et nad otsiksid sinu nime, Issand! 

Häbenegu nad ja ehmugu ikka ja igavesti;
 jäägu nad häbisse ja mingu hukka 

ning tundku, et sina, Issand,
 üksi oma nimega
 oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!